Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Nya marinchefen på plats redan idag?!

I början av december presenterade Försvarsmakten att Ewa Skoog Haslum blir ny marinchef från och med 1 februari 2020. Sveriges första kvinnliga försvarsgrenschef.

Lite märkligt nåddes vi sent idag om nyheten att ceremonin med övertagande av befälet genomförts i Karlskrona under eftermiddagen, en dryg vecka i förväg. Vad denna möjliga forcering beror på eller innebär är oklart.
Uppgifterna kommer från SVT lokalt som var på plats idag, filmade och fick en kort intervju efteråt (och Helsingborgs dagblad som publicerat en artikel). Det får väl ses som skapligt bekräftat även om Försvarsmakten själva i sina officiella kommunikationskanaler ännu inte berört detta över huvud taget.

Ewa Skoog Haslum, som i och med den nya chefsrollen befordras till konteramiral, har en god bakgrund och är väl insatt i verksamheten bl a som vicerektor vid Försvarshögskolan, chef för Fjärde sjöstridsflottiljen, fartygschef, med genomförd utlandsmission, stabstjänst på Högkvarteret, flera befälspositioner ombord m m. Hon har beskrivits som en god ledare, kommunikativ med social förmåga och ett brett nätverk.

Överbefälhavarens val av Skoog Haslum känns genomtänkt och riktigt. Vi ber att få hälsa varmt välkommen och önska lycka till med det nya, för nationen så viktiga jobbet.

Avslutningsvis, vad beträffar kompetens och erfarenheter hos vår tidigare marinchef Jens Nykvist tas det väl till vara genom att han tillträder tjänstgöring vid försvarsdepartementet på Regeringskansliet.

Marinen

Läs även Semper Miles: Marinstaben på plats i kustbandet med högtidlig invigning och Dags för Sveriges största marina övning samt Chefer som känns igen från förr och nu och Kanske affär med Polen för våra ubåtar i Södermanland-klass

(Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle. Något beskuren bild. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]