Foto: I99pema

Chefer som känns igen från förr och nu

Våra försvarsgrenschefer genom tillsättning, avlösning, omorganisationer och olika militära samt politiska behov och förändringar, från tidigt förra seklet fram till och med innevarande dagar.

Här är listan för armén, marinen och flygvapnet. Många känner säkert igen flera namn och ansikten. Det har hunnit passera några och fler blir det. Låt oss komma ihåg dem. (I huvudsak länkat till respektive sida på Wikipedia där de presenteras. I händelse av att bild saknas har vi letat fram och kompletterat med länk till bild på annan plats.)

ARMÉN

Chef för Generalstaben

1905–1919: Knut Gillis Bildt
1919–1922: Lars Tingsten
1922–1930: Carl Gustaf Hammarskjöld
1930–1933: Bo Boustedt
1933–1937: Oscar Nygren

Chef för Armén

1936-1937 : Oscar Nygren
1937-1940 : Per Sylvan
1940-1944 : Ivar Holmquist
1944-1948 : Archibald Douglas
1948-1957 : Carl August Ehrensvärd
1957-1963 : Thord Carlsson Bonde
1963-1969 : Curt Göransson
1969-1976 : Carl Eric Almgren
1976-1984 : Nils Sköld (Klicka här för bild)
1984-1990 : Erik G Bengtsson (Klicka här för bild. Bengtsson till vänster)
1990-1994 : Åke Sagrén

Chef för Arméledningen

1994-1996 : Åke Sagrén
1996-1998 : Mertil Melin

Generalinspektör för Armén

1998-2000 : Paul Degerlund (Klicka här för bild)
2000-2003 : Alf Sandqvist

Arméinspektör

2003-2005 : Alf Sandqvist
2005-2007 : Sverker Göranson
2007-2012 : Berndt Grundevik
2012-2013 : Anders Brännström

Arméchef

2013-2016 : Anders Brännström
2016-____ : Karl Engelbrektson

MARINEN

Chef för Marinstaben

1907–1911: Theodor Carl Adam Sandström
1911–1913: Sten Ankarcrona (Klicka här för bild)
1913–1916: Ludvig Sidner
1916–1927 Henning von Krusenstierna
1927-1936 Otto Emil Lybeck
1936–1936: Claës Lindsström

Chef för Marinen

1937-1939 : Charles de Champs
1939-1945 : Fabian Tamm
1945-1953 : Helge Strömbäck
1953-1961 : Stig H:son Ericson
1961-1970 : Åke Lindemalm (Klicka här för bild. Lindemalm längst till höger)
1970-1978 : Bengt Lundvall (Klicka här för bild)
1978-1984 : Per Rudberg (Klicka här för bild)
1984-1990 : Bengt Schuback (Klicka här för bild)
1990-1994 : Dick Börjesson (Klicka här för bild. Börjesson tredje från vänster)

Chef för Marinledningen

1995-1998 : Peter Nordbeck (Klicka här för bild. Nordbeck till vänster)

Generalinspektör för Marinen

1998-2001 : Torsten Lindh (Klicka här för bild)
2001-2003 : Jörgen Ericsson (Klicka här för bild)

Marininspektör

2003-2005 : Jörgen Ericsson (Klicka här för bild)
2005-2011 : Anders Grenstad
2011-2013 : Jan Thörnqvist

Marinchef

2014-2016 : Jan Thörnqvist
2016-____ : Jens Nykvist (Klicka här för bild)

FLYGVAPNET

Chef för Flygvapnet

1926-1931 : Karl Amundson
1931-1934 : Eric Virgin
1934-1942 : Torsten Friis
1942-1954 : Bengt Nordenskiöld
1954-1960 : Axel Ljungdahl
1960-1961 : Torsten Rapp
1961-1968 : Lage Thunberg
1968-1968 : Claës-Henrik Nordenskiöld, tillförordnad (Klicka här för bild)
1968-1973 : Stig Norén
1973-1982 : Dick Stenberg (Klicka här för bild. Stenberg längst till vänster)
1982-1988 : Sven-Olof Olson (Klicka här för bild)
1988-1994 : Lars-Erik Englund
1994-1998 : Kent Harrskog (Klicka för bild. Harrskog tredje från vänster)

Generalinspektör för Flygvapnet

1998-2000 : Jan Jonsson (Klicka för bild. Jonsson fjärde från vänster)
2000-2002 : Mats Nilsson (Klicka här för bild)
2002-2003 : Jan Andersson (Klicka här för bild)

Flygvapeninspektör

2003-2008 : Jan Andersson (Klicka här för bild)
2008-2011 : Anders Silwer (Klicka här för bild)
2012-2013 : Micael Bydén

Flygvapenchef

2014-2015 : Micael Bydén
2015-____ : Mats Helgesson

 

Försvarsmakten – Produktionsledningen

Försvarsmakten – Alla våra överbefälhavare

Läs även Semper Miles: Ny chef för våra militära underrättelser och säkerhet och Nye kommunikationsdirektören har militär bakgrund och många erfarenheter med sig samt 13 garnisonsorter nu och då och Fler än någonsin gör tummen upp för Försvarsmakten

(Bilden: Tre Vapen-komplexet på Gärdet i Stockholm som uppfördes på 1940-talet för att inhysa armé-, marin- och flygstaberna. Foto: I99pema, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33039960)

– Meet the leading officers in each branch of Swedish Defence Forces, Chief of Army, Chief of Navy, Chief of Air Force – from early 20th Century until today

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]