Foto: Pressbild, Försvarsmakten

Nye kommunikationsdirektören har militär bakgrund och många erfarenheter med sig

Så stod det äntligen klart där i slutet av februari. Efter en intern rekrytering har Försvarsmakten åter tillsatt en kommunikationsdirektör! Det blir dessutom ett smidigt tillträdande då valet föll på brigadgeneral Mats Ström som varit tillförordnad sedan våren 2018 (då Marcela Sylvander lämnade efter ”två intensiva och intressanta år”).
”Jag fick frågan av ÖB om jag ville fortsätta som kommunikationsdirektör och det var inget svårt beslut” har Ström sagt i ett nyhetsmeddelande från Högkvarteret.

Varmt välkommen till en som redan är varm i kläderna alltså. Han har dessutom med sig en spännande bakgrund och erfarenheter vilket kan vara till nytta för att generellt och specifikt sätta sig in i verksamheten, som ansvarig för det kommunikativa arbetet för hela svenska Försvarsmakten.

Bakgrund var det ja. Ännu har inte mycket presenterats från centralt håll men här är åtminstone lite för att skapa en bild. Brigadgeneral Mats Ström kommer närmast från tjänsten som ställföreträdande chef för FN-insatsen MINURSO i Västsahara. Dessförinnan har han haft två chefspositioner på FMV för verksamhetsområde Test och evaluering respektive Systemplanering och logistik. Vidare har han varit chef Försvarsmaktens logistik FMLOG, brigadchef vid Skaraborgs regemente P4, chef Trängregementet, assisterande stabschef vid EU Operational Headquarter, stf chef Multinationella brigaden KFOR i Kosovo, chef svenska samverkanskontoret CentCom i USA, stf chef KS01 i Kosovo, stf stabschef BA04 i Bosnien.

Rollen som kommunikationsdirektör är av stor vikt då det finns behov av anpassad information, kommunikation och opinion i leden men, som vi ser det och gärna påpekar, även hos gemene man. Underlag för att ytterligare skapa närvaro, att synas och höras och föra samtalet i stort och smått ute i landet saknas verkligen inte. Vi önskar brigadgeneral Mats Ström lycka och välgång på ”nya” jobbet.

Kommunikationsavdelningen

Läs även Semper Miles: Försvaret behöver ny kommunikationsdirektör igen och Könstillhörighet grund för förmåga? samt Reklamfilm är en kraftfull kanal att ta på största allvar och Är strödda uppdateringar detsamma som att aktivt skapa opinion, kunskap och gillande?

(Bilden: Kommunikationsdirektör, Brigadgeneral Mats Ström. Beskuren och monterad bild, Semper Miles. Foto: Pressbild, Försvarsmakten.)

– New Communication Director of the Swedish Armed Forces

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]