Foto: Torbjörn Persson/Försvarsmakten

Försvaret behöver ny kommunikationsdirektör igen

Enligt uppgifter presenterade av Högkvarteret tidigare idag lämnar Marcela Sylvander sin tjänst som kommunikationsdirektör för Försvarsmakten den 28 mars. Det är nu på onsdag om sex dagar! Kommer det här i all hast eller har man dröjt med offentliggörandet?

Efter att Erik Lagersten lämnade uppdraget hösten 2015 letades det efterträdare och man fann Marcela Sylvander som under ca 10 år verkat i en liknande roll på Boliden AB. Hon tillträdde tjänsten halvåret senare under våren 2016 (exakt datum har visat sig svårt att finna).

Något direkt skäl för att Sylvander nu lämnar nämns inte, mer än att det är på egen begäran. ”Det har varit två intensiva och intressanta år i en verksamhet i blickfånget och under stor förändring. Jag har för egen del landat i slutsatsen att jag vill vidare i min profession”, säger hon på Försvarsmaktens hemsida idag.

Så går vi in i en ny tid av chefsjakt och tillförordnanden för den viktiga kommunikationen. Man står sig dock inte helt slätt. Enligt samma källa kommer chefen för ledningsstaben, generallöjtnant Dennis Gyllensporre, själv att ta över som kommunikationsdirektör medan Överste Fredrik Pettersson inledningsvis tillförordnas ansvaret för ledningsstabens kommunikationsavdelning.

Försvarsmaktens Kommunikationsavdelning

Läs även Semper Miles: Ny informationsdirektör står redo och På rätt väg när försvaret låter Sverige vara i fred samt Viktiga kunskaper för journalister i risk- och konfliktzoner och Är strödda uppdateringar detsamma som att aktivt skapa opinion, kunskap och gillande?

(Bilden: Marcela Sylvander under besök på Eksjö garnison i april förra året. Beskuren bild.)

– According to information released from the Armed Forces Headquarters earlier today The Director of Communications will leave her position on Wednesday, just six days from now!

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]