Foto: Adelén Wilhelmsen/Forsvaret/Norwegian Armed Forces

Högre bullernivåer fördyrar och försenar Danmarks F-35:or

Hemmabas för Danmarks 27 nya stridsflygplan av typen Joint Strike Fighter F-35 blir Fighter Wing Skrydstrup och den redan ordentligt utbyggda Vojens lufthavn på södra Jylland, drygt en mil väst om centralorten Hederslev och ca 21 mil väster om Köpenhamn. Flottiljen flyger idag ett 30-tal F-16.

För ändamålet behövs en ny sektion på området vilket fanns planerat. Det visar sig dock att bullerpåverkan kommer bli betydligt högre med de nya planen. Ett faktum som försvarsministeriet varit mycket lyhört för och sagt sig vara berett att gå mycket långt för att lösa. Efter samtal med de boende i närheten väljer man därför att placera den nya sektionen på en annan del av flygbasen, i sydväst.

Ändringen blir enligt utsago inte bara bättre för de boende och miljön runt omkring utan även för försvaret. En Win-Win Situation! Det påverkar dock priset som sticker iväg och blir motsvarande 356 miljoner svenska kronor dyrare. Det betyder också att Danmark får vänta ytterligare på sina F-35:or. Nu räknar man med att ta emot och ta de första i bruk 2023.


Film: F-16 från Flyvevåbnet i luften över Danmark (1:56 min)

Forsvaret – Fighter Wing Skrydstrup

Satellitbild, karta m m

Läs även Semper Miles: Riskerar bli betydligt dyrare och resultera i försvagat flygvapen och Seahawk-helikoptern går i tjänst på nordliga breddgrader samt Danmarks försvar växer nu ordentligt enligt nytt avtal

(Bilden: En rote F-35 från det norska flygvapnet. Foto: Adelén Wilhelmsen/Forsvaret/Norwegian Armed Forces. Filmen: Flyvevåbnet, Youtube)

– Taking noice levels into count, Denmark change plans for the F-35 Air base making its new section 43 million USD more expensive and prolongs the waiting time with a year.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]