Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Könstillhörighet grund för förmåga?

Syftet att locka fler kvinnor till militär grundutbildning är helt rätt. Det behövs och redan föreställer var och varannan bild från försvaret tjejer/kvinnor som en naturlig del av verksamheten. Till 2021 är målet att ha 20 procent kvinnor i leden.

Sättet man nu senast väljer att marknadsföra sig är dock av det klantigare slaget. Försvarsmaktens marknadschef Robert Forss vill medvetet leka med könsstereotyper med ”Måste man kunna göra två saker samtidigt eller kan killar också söka?” vilket föll i god jord internt. Men det känns snarare som när en byrå lyckas sälja in en tveksam idé genom att nicka menande för att få med sig kunden.

Nu går alltså Försvarsmakten i bräschen för att använda och normalisera negativa könsstereotyper. Mellan raderna anger man att majoriteten av vårt försvar består av anställda utan simultanförmåga, eller rakt ut, att de är sämre eftersom de ju är män.

Vi anser det djupt olämpligt att bedöma försvarets personal och människor i allmänhet utifrån deras kön. Det är lika illa och oacceptabelt åt båda håll. Särskilt som det sker på grunder som man fnissat fram och sedan anser att alla borde kunna förstå eller åtminstone svälja som något roligt och helt okej.

Hur mycket är Försvarsmaktens respektive statens värdegrundande dokument värda i sammanhanget? Ingen skulle väl drömma om att använda samma retorik mot t ex kvinnor, homosexuella, mörkhyade eller mot någon trosuppfattning? Inte ens med ”glimten i ögat för att väcka uppmärksamhet” som marknadschef Forss förklarat det hela till tidningen Dagens Media.

Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod

Regeringskansliet – Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Dagens Media – Försvarsmaktens nya kampanj provocerar

Läs även Semper Miles: Försvaret uppsökande för info och rekrytering på Kvinnodagen och Försvaret behöver ny kommunikationsdirektör igen samt För försvar och med rekordstort antal kvinnor och På rätt väg när försvaret låter Sverige vara i fred

(Bilden: Soldat från ett tidigare tillfälle. Oskuret motiv.)

– Swedish Armed Forces launch recruiting campaign, trying to reach more women by consciously stating men are ignorant. Says people should be mature enough to take it

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]