Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Folkligt stöd för försvar, säkerhet och ordning

Enligt resultatet av SOM-institutets senaste nationella undersökning 1986-2017 ökar svenskens optimism. Bland annat vänder försvaret, polisen och domstolarna uppåt igen.

Förtroendet för Försvarsmakten ökar över lag med en synnerligen kraftig utveckling och ligger nu åter på nivåer som i början av 1990-talet! Ett resultat som får tillskrivas att Försvarsmakten liksom försvarsfrågan generellt har synts och lyckats nå allmänheten på flera sätt. ”Det är viktigt att Sverige har ett starkt militärt försvar.” Ett påstående som samtliga riksdagspartiers sympatisörer ställer sig positiva till.

Samtidigt visar det sig att antalet anhängare av ett svenskt Natomedlemskap för första gången är större än motståndarna.

Den allra senaste utvecklingen finns dock inte med där regeringen i vårbudgeten valde att tillföra 103 miljoner istället för de 18 miljarder ÖB begärt för att undvika en förmågeminskning efter innevarande försvarsbeslutsperiod. Allt medan oppositionen tävlar med olika förslag om miljardtillskott.

Optimismen, där allt fler menar att Sverige går åt rätt håll, finns där för 2017. Håller den i sig? Till hösten går svenska folket åter till valurnorna.

”SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 1986 har SOM-institutet arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling. SOM-institutet har från starten haft fokus på svenskars vanor, beteenden, åsikter och värderingar när det gäller samhälle, politik och medier.”

SOM-institutet

Läs även Semper Miles: Försvar? Snart dags att bestämma vilka som ska få bestämma och Behov för återuppbyggnad och utveckling även i försvarets studie samt Ytterligare 299 miljoner för kontroll, utveckling och totalförsvar och Ökat förtroende för Polisen eller poliser?

(Bilden är från en övning vid ett tidigare tillfälle)

– Optimism and support for defence and security according to just released SOM Institute National survey

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]