Foto: Marcus Olsson/Combat Camera

13 garnisonsorter nu och då

Vi tittar närmare på den extrema förvandlingen bakom siffror och minnen. Den styvmoderliga nedläggningshysterin inom Försvarsmakten har förändrat inte bara försvaret utan på sina håll hela samhällen och samhällsstruktur. Garnisonsorter, och för all del kringliggande regioner/områden, har alla fått rejält med stryk! Det kostade ju för mycket att hålla oss med ”den gamla typen av försvar” så allt behövde göras om. Vi känner till hur det gick. Idag har vi ytterst lite kvar – och enligt politikerna egentligen inte råd med det heller! Dagens Försvarsmakt får kosta 1,0 % av vår BNP. Man kan undra vart pengarna tog och tar vägen.

Slår man upp garnisoner på Wikipedia får man i slutklämmen av artikeln veta att följande städer är kända och har varit betydande garnisonsorter: Boden, Eksjö, Halmstad, Hässleholm, Karlskrona, Kristianstad, Linköping, Skövde, Sollefteå, Strängnäs, Visby, Uppsala och Östersund. Det finns fler men låt oss utgå från dessa 13 och se hur det ser ut idag och hur det en gång var. Här under presenteras de med aktuellt läge samt vad som gått förlorat i någorlunda modern tid.

Boden

Idag:
– Norrbottens regemente, I19 (-1993, 2000-) Personal: 2126 inkl reservoff
– Artilleriregementet, A9 (2000-, i Boden sedan 2005) Personal: 783 inkl reservoff
Hemvärn:
– Norrbottensbataljonen (12.HVbat)

Tidigare:
– A8 (-2005)
– AF1 (-2005)
– Ing3 (-2000)
– P5 och I19/P5 (-2000)
– S3 (-2000)
– Lv7 (1992-2000)

Eksjö

Idag:
– Göta Ingenjörregemente, Ing2 (1928-) Personal: 832 inkl reservoff
– Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, SWEDEC (1996-) Personal: 65 inkl reservoff
Hemvärn:
– Norra Smålandsbataljonen (33.HVbat)

Tidigare:
– I12 (-2000)
– IB12 (-2000)
– Fo17 (-2000)
– FarbC (-1997)

Halmstad

Idag:
– Luftvärnsregementet, Lv6 (1942-, i Halmstad sedan 1994) Personal: 979 inkl reservoff
– Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS (2005-) Personal: 375 inkl reservoff
– Militärhögskolan Halmstad, MHS H (1999-) Personal: 66 inkl reservoff
Hemvärn:
– Hallandsbataljonen (45.HVbat)

Tidigare:
– I16 (-2000)
– IB46 och IB16 ( -2000)
– InfKAS och INFOHS (-1994)
– F14 (-1998)
– FMHS (-2005)

Hässleholm

Idag:
Hemvärn:
– Norra Skånska bataljonen (49.HVbat)

Tidigare:
– A3 (-2000)
– P2 och P2/Fo14 (-2000)
– T4 (-1994)
– PB8 (-2000)
– Skånska dragongruppen (-2005)

Karlskrona

Idag:
– Första ubåtsflottiljen, 1.ubflj (1994-, i Karlskrona sedan 2005) Personal: 317 inkl reservoff
– Tredje sjöstridsflottiljen, 3.sjöstrflj (2005-) Personal: 629 inkl reservoff
– Marinbasen, marinB (2005-) Personal: 1011 inkl reservoff
– Sjöstridsskolan, SSS (2005-) Personal: 267 inkl reservoff
Hemvärn:
– Blekinge västra bataljon (36.HVbat)
– Blekinge östra bataljon (37.HVbat)

Tidigare:
– KA2 (-2000)

Kristianstad

Idag:
Hemvärn:
– Norra Skånska bataljonen (49.HVbat)

Tidigare:
– P6 och P6/Fo14 (-1994)
– A3 (-2000)
– PB26 (-1994)

Linköping

Idag:
– Helikopterflottiljen, Hkpflj (1998-) Personal: 612 inkl reservoff
Hemvärn:
– 1:a Livgrenadjärbataljonen (30.HVbat)
– 2:a Livgrenadjärbataljonen (31.HVbat)

Tidigare:
– I4 (-1997)
– A1 (-1997, i Linköping från 1963)
– T1 (-1998)
– F3 (-1974)

Skövde

Idag:
– Skaraborgs regemente, P4 (-1997, 2000-) Personal: 1770 inkl reservoff
– Trängregementet, TrängR (1891-, i Skövde sedan 1905) Personal: 1030 inkl reservoff
– Markstridsskolan, MSS (1999-) Personal: 160
– LogS, TrängR (2005-)
Hemvärn:
– Kinnebataljonen (38.HVbat)
– Kåkindbataljonen (39.HVbat)

Tidigare:
– K3 (i Skövde 1905-1984)
– Fo35 (-2000)
– FB9 (-1997)
– MekB 9 (-2000)
– PS (-1995)
– US (-1997)
– MotorS (-1998)
– SSS (-1999)

Sollefteå

Idag:
Hemvärn:
– Medelpadsbataljon (16.HVbat)

Tidigare:
– I21 (-2000)
– T3 (-2000, sedan i Östersund fram till nedläggningen 2005)
– NB21 (-2000)
– Militärdistriktgruppen (2000-2005)
– Hundskolan (1936-2007)

Strängnäs

Idag:
Hemvärn:
– Södermanlandsbataljonen (27.HVbat)

Tidigare:
– P10 och P10/Fo43 (-2000, 2000-2005)
– MekB 10 (-2000)
– FöMusC (-2005, sedan i Kungsängen t o m 2009)
– MotorS (-1991, sedan i Skövde t o m 1998)
– FNS (-1984, sedan till Södertälje -2004 samt Kungsängen 2004-)
– MFM och Uhreg M (-2001, sedan 2002 FMLOG)
– FortF Öst (-1994)

Uppsala

Idag:
– Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC (1998-) Personal: 101
– Luftstridsskolan, LSS (2005-) Personal: 849 inkl reservoff
– Tolkskolan, Tolk S, FMUndSäkC
Hemvärn:
– Upplandsbataljon (21.HVbat)

Tidigare:
– F20 (-2005)
– F16 (-2003)
– S1 (-1982, sedan Enköpings garnison -2006)
– SignOHS (-1982, sedan Enköpings garnison -1997)
– SignKAS (-1981, sedan Enköpings garnison)
– StabSbS (-1982, sedan Enköping)

Visby

Idag:
– Gotlands regemente, nya P 18 (från 2018)
Hemvärn:
– Gotlandsbataljonen (32.HVbat)

Tidigare:
– P18 (-2005)
– A7 (-2000)
– Lv2 (-2000)
– MKG (-2000)
– MDG (2000-2005)
– ByG (-1980)
– IFG (-1981)
– TFG (-1982)
– VFG (-1982)

Östersund

Idag:
Hemvärn:
– Fältjägarbataljonen (14.HVbat)

Tidigare:
– I5 (-2005)
– F4 (-2005)
– A4 (-1997)
– ATS (1984-2005)
– NB35 och NB5 (-1994 resp -2000)
– Fo22 (-1997)

 

Med reservation för ev fel. Korrigeringar med säker källa mottages. Källor: Försvarsmakten, Wikipedia, Försvarsmuseum, Hans Högmans förteckning över Svenska regementen – Förbandsnamn och förbandsnummer

Förtydligande: Listan ovan är inte komplett utan behandlar förändringar för 13 garnisonsorter i ”någorlunda modern tid” och sträcker sig ca 40 år tillbaka.

UPPDATERAD 2016-01-09
UPPDATERAD 2019-07-30

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se anges]