Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Dags för Sveriges största marina övning

Försvarsövning Swenex 19 (Swedish Naval Exercise) är marinens största nationella övning. Årets upplaga genomförs under vecka 42 och 43 och kommer definitivt att märkas av i samtliga element i de sydöstra delarna av vårt territorium samt öppet vatten.

Ungefär 2 000 personer deltar med uppgifter och olika scenarier för kustförsvar och skydd för sjöfarten. Enligt Försvarsmakten deltar ”ett 15-tal större stridsfartyg som korvetter, minröjningsfartyg, stödfartyg och ubåt tillsammans med stridsbåtar, skolbåtar och bevakningsbåtar”. Kustbevakningen finns också med, till sjöss och i luften.

Utöver de marina stridskrafterna omfattas även luft- och markstridsförband.

Med anledning av det försämrade omvärldsläget övar Försvarsmakten nu mer intensivt än på länge i våra skärgårdar och kustområden. Försvarsmakten måste öva dygnet runt och året om på att försvara svenskt territorium och hävda svenska intressen.”

Swenex 19 pågår i olika faser under perioden 12-24 oktober främst i södra Östersjön och Hanöbukten men även en bit upp längs Blekinge- och Smålandskusten.


Film: Svenska marinen (3:55 min)

Försvarsmakten – Marinen

Försvarsmakten – Råd till båtfolk och skärgårdsboende

Läs även Semper Miles: Stort internationellt samarbete i Northern Coasts 2019 och Större marin övning i Göteborgs skärgård och Kattegatt samt Världsledande svensk sjöradar till Independence-klassen och Rysk marinövning av det större slaget i Östersjön

(Bilden är från ett annat, tidigare tillfälle. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten. Filmen: Försvarsmakten Youtube-kanal.)

– Sweden’s largest National Naval Exercise SWENEX 19 soon to take place in the southeast areas of the country. Movie presentation of The Swedish Navy, in English (3:54 min)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]