Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Större marin övning i Göteborgs skärgård och Kattegatt

Mycket sjörelaterat för tillfället. Idag börjar Marinens beredskapsövning på västkusten. Mer än 90 procent av vår import och export går med båt och några av våra viktigaste hamnar finns just på västkusten.

Säkerhetsläget har de senaste åren försämrats och är i dag allt mer oförutsägbart. Samtidigt har regionen i och kring Östersjön, Öresund och Bälten samt Västerhavet fått en ökad strategisk betydelse där tillgången till havet utgör en grund för vår försörjning.” Sjötrafiken måste fredas och fungera dygnet runt i såväl fred som kris eller krig.

Den veckolånga övningen som pågår 15-22 mars genomförs i Göteborgs skärgård samt över stora delar av Kattegatt (klicka här för Försvarsmaktens kommunicerade karta över, och info om, övningsområdet)

Deltar gör cirka 1 000 soldater och sjömän fördelade på sjöstridskrafter från tredje och fjärde sjöstridsflottiljerna, 2:a Amfibiebataljonen, 17:e Bevakningsbåtkompaniet, Helikopterflottiljen, logistikenheter m m.

Missa inte möjligheten att besöka Marinens evenemang vid Stigbergskajen i Göteborg (se ”Möt Marinen som lägger till och välkomnar besök på söndag” nedan).

Marin beredskapsövning på västkusten

Tredje sjöstridsflottiljen
Fjärde sjöstridsflottiljen
Andra Amfibiebataljonen
17:e Bevakningsbåtkompaniet
Helikopterflottiljen
Marinbasen

Läs även Semper Miles: Möt Marinen som lägger till och välkomnar besök på söndag och Toppmodern svensk GRK-båt men endast på export samt Nya tyska korvetter förbereds för RBS15 och Nya större fartyg för rysk amfibieattack

(Bilden är från ett annat, tidigare tillfälle med övning i eskort av färja. Något beskuren bild. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten.)

– Larger Naval Exercise in Gothenburg Archipelago and Kattegat to ensure the important shipping to and from Sweden

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]