Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Stort internationellt samarbete i Northern Coasts 2019

Nu samlas deltagarna i den marina övningen Northern Coasts (NOCO) i Köpenhamn. Det här är ”en av de största årliga militärövningarna med marint fokus i Östersjöområdet” och pågår i sin helhet under perioden 2-18 september.

Med alla på plats börjar man med informerande verksamhet, Open Ship-aktiviteter, arbetsmöten, förberedelser o dyl i hamn och samtidigt, 4-6 september, anknyter man till Maritime/Air Systems and Technologies (MAST), en exklusiv, sluten mässa och konferens i den danska huvudstaden med fokus på bl a marint minskydd och minröjning, ubåtsjakt, robotförsvar, obemannade system m m. Den största militära mässan någonsin i Danmark (där vi överraskande finner Försvarsexportmyndigheten listad bland Technical Sponsors, myndigheten upphörde 2015 och det torde istället röra sig om FMV).

Därefter beger man sig ut i danska och tyska vatten, sydvästra- samt södra Östersjön. med huvudmålsättning att träna mindre enheter i trånga farvatten. Tidigare år har man även särskilt poängterat stridsledning och gemensam förmåga för både civila och militära uppdrag, det senare med ytstrid, undervattensstrid och luftstrid utifrån olika scenarier.

Enligt Försvarsmakten omfattar NOCO 19 omkring 4 000 sjömän och soldater och ett 30-tal fartyg från 13 länder (exakt samma volym som i fjol). Sverige medverkar med en personalstyrka på ca 400 personer och 7 fartyg:

HMS Carlskrona, P04 (stöd- och ledningsfartyg)
HMS Helsingborg, K32 (korvett)
HMS Trossö, A264 (stödfartyg)
HMS Ulvön, M77 (minröjningsfartyg)
HMS Ven, M76 (minröjningsfartyg)
HMS Vinga, M75 (minröjningsfartyg)
HMS Visby, K31 (korvett)
även HMS Sturkö, M14 (minröjningsfartyg) har nämnts men är obekräftat

Utländska källor beskriver dock en betydligt större övning med 47 ytfartyg, 1 ubåt och 12 luftfarkoster, alltså flygplan och helikoptrar, från 18 länder och namnger även deltagarna: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA.

Northern Coasts (NOCO) är ursprungligen ett tyskt initiativ som genomfördes första gången 2007 och har därefter återkommit årligen. Värdskap och ansvar roterar bland östersjöländerna. Senast var det Finland och Sverige. I 2019 års upplaga står Tyskland och Danmark gemensamt vid rodret.


Film: Puolustusvoimat – Northern Coasts 2018 – Cooperation and Control at Sea (1:47 min)


Film: Naval News – Announcing MAST Northern Coasts 2019 in Copenhagen, Denmark (1:21 min)

Försvarsmakten – Northern Coasts 2019

Försvarsmakten – Marinen

MAST – Maritime/Air Systems & Technologies

Läs även Semper Miles: Närmare samarbete för ett säkert Östersjön och Nya tyska korvetter förbereds för RBS15 samt Danmark satsar på robotar för luftförsvar till marinen och Rysk marinövning av det större slaget i Östersjön

(Bilden: En tysk helikopter lämnar HMS Nyköping under NOCO ett tidigare år. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten. Filmer: Puolustusvoimat-Försvarsmakten-The Finnish Defence Forces Youtube-kanal respektive Naval News Youtube-kanal.)

– Great international cooperation in Naval Exercise Northern Coasts 2019 (NOCO 19)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]