Foto: MKFI

Danmark satsar på robotar för luftförsvar till marinen

Danska fartyg fulländas nu genom att efter åtta år utrustas med luftförsvarsrobotar. Helt enligt det senaste försvarsbeslutet från januari i år.

Hittills har man seglat sina tre fregatter Iver Huitfeldt, Peter Willemoes och Niels Juel med ”tomma rör” och fokuserat på tightare försvar av den egna enheten. Det som händer inom kort är att danskarna tar kontrollen i betydligt större marina luftrum med förmågan att försvara flottstyrkor och kustnära landområden.
Den flexibla plattformen man använder kommer från Lockheed Martin (Mk41 VLS Mod 23) och kan, förutom de nu aktuella robotarna av typen SM-2, även användas till SM-3, SM-6 och för att avfyra kryssningsmissiler.

Kommande inköp av upp till 50 stycken SM-2-robotar är redan godkänt av de amerikanska myndigheterna. Leverans är planerad att påbörjas 2019. Affären är värd upp till motsvarande 1,4 miljarder svenska kronor.
I samband med beslutet om att köpa SM-2 påbörjades också en process för att eventuellt även införskaffa SM-6.

Forsvaret – Søværnet

Søværnets materiel – Fregatter

SM-2

SM-3

SM-6

Läs även Semper Miles: Seahawk-helikoptern går i tjänst på nordliga breddgrader och P320 X-Carry blir Danmarks nya pistol samt Nya tyska korvetter förbereds för RBS15 och Norge bygger nytt och större för kustbevakning och försvar

(Bilden: Danska fregatten F362 Peter Willemoes. Foto: MKFI, CC0 PD.)

– Danish Frigates to be equipped with SM-2 Surface to Air missiles and possibly SM-6 further on

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]