Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Tillsammans i större övningar i Finland

Nu i slutet av maj och början av juni genomför det finska försvaret de större övningarna Lightning Strike 23 direkt påföljd av Northern Forest 23, med verkan inom i huvudsak artilleri respektive infanteri. Arméverksamhet så det förslår men här finns även styrkor ur Flygvapnet, Gränsbevakningsväsendet, Ledningssystemcentret, Centret för militärmedicin samt Logistikverket.

Platsen för övningsverksamheten är norra Finland, närmare bestämt på och i trakterna av Rovajärvi – Europas största skjutfält.

Som alltid är samarbetsförmåga och interoperabilitet av stort värde. Inte minst våra länder emellan. Syftet med övningarna är att ”utveckla den gemensamma eldanvändningen och stridsverksamheten med alliansens trupper och Sverige samt förmågan att ge och ta emot internationellt bistånd” liksom ”att verkställa gemensamma operationer tillsammans med allierade och Sverige”.

Bland de totalt 8 000 deltagarna utgör ca 1 100 trupper från inbjudna länderna Norge, Storbritannien, Sverige och USA, där Sverige, inom ramen för det finsk-svenska försvarssamarbetet FISE, står för ca 750 soldater och officerare (avdelade från Bodens artilleriregemente A 8, Försvarsmaktens logistik FMLOG, Försvarsmaktens tekniska skola FMTS, Försvarsmedicincentrum FÖMEDC, Göta trängregemente T 2, Ledningsregementet LedR, Markstridsskolan MSS, Norrbottens regemente I 19, Skaraborgs regemente P 4 samt Södra skånska regementet P 7). Idel viktiga områden och med en dryg fördubblad svensk närvaro sedan vi var med senast 2021.

”Vi övar och utvecklar på ett mångsidigt sätt tillsammans med våra internationella allierade och Sverige interoperabiliteten och utvecklar våra prestationsförmågor. Gemensamma övningar har en mycket viktig betydelse för vårt nationella försvar, den internationella samverkan och också för alliansen, berättar ledaren för övningen Northern Forest 23, överste Janne Mäkitalo från (finska) Markstridsskolan.

Startdatum för övningarna går isär lite beroende på källan och hur man räknar, men man är definitivt igång sedan 15-20 maj och kommer att hålla igång t o m den 2 juni.

Försvarsmakten – Northern Forest 2023

Försvarsmakten – Försvarssamarbete med Finland

Maavoimat – Finska Armén

Puolustusvoimat – Finska Försvarsmakten

Läs även Semper Miles: Sverige och Finland övar fortsatt och mer tillsammans och Samtliga nyare stridsvagnarna nu levererade till finska försvaret samt Ny finsk hoppande försvarsladdning slår hårt över 100 meter och Bekämpning som får marken och fienden att skaka

(Bilden: Svenska och finska soldater i gemensam framryckning, från ett annat, tidigare tillfälle och sammanhang. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten.)

– Finnish grand exercises Lightning Strike 23 and Northern Forest 23, ”to develop joint fires and combat operating with forces of the alliance and Sweden”

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]