Foto: Melina WWesterberg/Försvarsmakten

Ny finsk hoppande försvarsladdning slår hårt över 100 meter

Finland presenterar ny försvarsladdning för att möta behovet efter förbudet mot befintliga varianter av minor enligt överenskommelsen i Ottawafördraget, initierat 1997. Finland har förstört de truppminor man haft till förfogande och behövde något modernt för att ersätta dessa och som samtidigt följer de internationella reglerna.

Lösningen är en kombination av sensorer och en utveckling av den respektingivande metoden som kallas Take-Off-Canister (TOC). När den nya finska minan skjuts av hoppar den 20-30 meter upp i luften och sprider därifrån i en explosion 3 000-4 000 fragment av stål eller Volfram neråt över en större yta täckande 50-100 meter i diameter. Ett förödande slag för den fiende som befinner sig där.

En mina är en mina? Nej, i det här fallet rör det sig alltså inte om den gamla passiva, självutlösande sorten som verkar urskiljningslöst. Det här är istället att se som ett vapen då laddningen avfyras manuellt av soldater som först bedömer varje situation och behov, på plats eller utifrån bekräftad sensorinformation.

Användandet är likvärdigt med den minlösning vi idag använder i Sverige med Försvarsladdning 21 (22). Ur Soldatreglemente för Soldaten i fält (SoldF): ”verkar genom riktad splitterverkan (stålkulor). De används som syftvapen och utlöses från den egna stridsställningen med dragtrådsutlösning eller med elutlösning. Försvarsladdningen får inte användas så att man spänner upp snubbeltråd eller liknande och därigenom förlorar kontrollen över avfyringen. Vapnet betraktas då som en truppmina och Sverige har förbundit sig att inte använda sådana.”

Den nya finska hoppande försvarsladdningen är ett resultat av innovation, åratal av forskning samt engagemang inom den inhemska försvarsindustrin. Det senare en styrka i sig och man ser utöver stärkandet av det egna försvaret framtida exportmöjligheter.

YLE – Kotimainen hyppypanos korvaa jalkaväkimiinat– Jussi Niinistö: ”Palautamme miinakauhua” (inklusive bild av den nya minan)

Läs även Semper Miles: Samlade krafter för kunskap och hantering av explosiv fara och I över 80 internationella övningar och samarbeten även 2018 samt Sensorer anger direkt fiendens position och mer och Drönare fast efter skytteltrafik över finsk-ryska gränsen

(Bilden är en illustration från ett annat sammanhang. En svensk soldat minerar under övning. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten.)

– New powerful Finnish weapon to replace conventional, forbidden mines

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]