Foto: U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Adam Scalin

Amerikanska marinkårssoldater och svenska amfibiesoldater övar tillsammans

Av vad vi erfar är man igång med den sedan 2018 årligen återkommande övningen Archipelago Endeavor. I storleksordningen 200 svenska amfibiesoldater och officerare samt 150 dito från amerikanska marinkåren övar tillsammans

Med start, som tidigare meddelats, ”i slutet av augusti” pågår den gemensamma verksamheten där man i olika faser under tre laddade veckor nära samverkar på Haninge garnison och i Stockholms skärgård.

Syftet med övningen är att lära av varandra och gemensamt utveckla våra förmågor. Övningen ökar även vår förmåga att verka i internationella sammanhang vilket bidrar till stabilitet och säkerhet i och kring Östersjöområdet.”

Försvarsmakten – Amerikanska marinkåren tillbaka i Stockholms skärgård

Försvarsmakten – Andra amfibiebataljonen

US Marines

Läs även Semper Miles: Högtidlig återinvigning av Amf 4 i Göteborg och Amfibiebataljonen övar kring och gör besök i Sundsvall samt Uppdaterad Stridsbåt 90 till AMF och Nästa generations simuleringssystem för dryga miljarden från Saab

(Bilden: ”Force Reconnaissance and Swedish Marines light up the range” är från AE 22. Något beskuren bild. Foto: U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Adam Scalin. DVIDS. PD in compliance with restrictions of US Department of Defense.)

– US and Swedish Marine forces together in annual exercise Archipelago Endeavor (AE 23)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]