Foto: Försvarsmakten

Högtidlig återinvigning av Amf 4 i Göteborg

Fem nya regementen och en ny flygflottilj ska inom kort etableras för att ytterligare stärka närvaron och försvarsförmågan. Den 24/9 återinvigdes Norrlands dragonregemente och nu har det blivit dags igen.

Äntligen, utbrister nog många när Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) kommer på plats i Göteborg!

Under fredagen den 1 oktober återinviger Kronprinsessan Victoria regementet (just hemkommen från övningar i Sälenfjällen). Försvarsministern deltar liksom Överbefälhavaren m fl dignitärer och inbjudna.

Överstelöjtnant Fredrik Herlitz, tidigare bl a chef för en amfibiebataljon, blir chef för såväl Älvsborgs amfibieregemente som Göteborgs garnison och befordras i samband med detta till överste.

Garnisonen omfattar redan drygt 1 000 anställda och 300 värnpliktiga med bl a Försvarsmedicincentrum, 17:e Bevakningsbåtskompaniet, 132:a Säkerhetskompani sjö, 5:e Amfibiebataljonen, Militärregion väst och hemvärnsstyrkor. Siffror som kommer att växa på sig.

Med ytterligare ett amfibieregemente och en amfibiebataljon på västkusten ökar vi inte bara vår förmåga att producera riktigt duktiga soldater i Försvarsmakten, utan också vår förmåga att permanent skydda viktig infrastruktur längs med hela Sveriges kust”, säger den tillträdande Herlitz i ett tidigare uttalande via Marinens officiella kanaler.

Efter drygt 15 år kan vi se fram emot återkomsten av det saknade och ack så viktiga Amfibieregementet i väst.

Film: Amfibieregementet – Del av vår vardag (2:39 min)

Försvarsmakten – Amfibieregementet

Amfibieregementet på Instagram

Försvarsmakten – Göteborgs garnison

Försvarsmakten – Jobb & utbildning – Amfibiesoldat

Wikipedia – Älvsborgs amfibieregemente

Läs även Semper Miles: Mer försvarsarbete i och kring våra skärgårdar och Amfibieövning i skärgården mellan Göteborg och Lysekil samt Den största satsningen sedan 50-talet och Återupprätta nedlagda regementen

(Bilden är från ett tidigare tillfälle. Något beskuren bild. Foto: Försvarsmakten. Filmen: Försvarsmakten Inblick Youtubekanal.)

– Swedish Amphibious (Marine) Regiment AMF 4 to be officially reestablished at a ceremony on Friday, 1st October

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]