Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

Återupprätta nedlagda regementen

Vi behöver våra regementen. De behöver inte nödvändigtvis husera samma volym militärer som i sina glansdagar eller erbjuda exakt samma utbildning som innan men återupprättas borde de. Det här är viktigt för Försvarsmaktens återtagande av sin position och stolthet, att vara en del av samhället och dess stöd samt skydd på många sätt och på många håll i landet. Regementen med hundratals år av traditioner försvann ju med några pennstreck! Nu är det dags att ställa saker och ting till rätta. Repetitionsutbildningarnas- och värnpliktens återkomst
utgör ett perfekt avstamp.

Den som befunnit sig i en garnisonsort ”förr i tiden” vet vad som menas. Att ha knektar inpå knuten var något vanligt. Att se en soldat i fält- eller permissionsuniform var naturligt ända fram till 90-talet. Ännu har många svenskar en relation till ett regemente någonstans som försvunnit. Den militära närvaron skapade samarbeten och trygghet, ingen blev skrämd och vid merparten av samhällets evenemang ville man självklart ha med representanter från det lokala regementet. Det gav också mängder av synergieffekter för ortens och regionens handel, utbud och inte minst arbetstillfällen. Något som troligen inte på allvar togs med i kalkylerna i den gångna Time out-hysterin.

Att återupprätta regementen är också viktigt ur en strategisk synvinkel eftersom vi behöver mer än ett regemente för t ex artilleri eller luftvärn. Både vad gäller mängden utbildade soldater och det geografiska. Den här tankegången är definitivt ett led i att hela Sverige ska leva och att hela Sverige är värt att försvaras!

Läs även Semper Miles artikel: 13 garnisonsorter nu och då