Foto: Anton Thorstensson/Combat Camera/Försvarsmakten

Amfibieövning i skärgården mellan Göteborg och Lysekil

För att öka förmågan att skydda hamnar, anläggningar och sjöfart genomför 17.Amfibiebevakningsbåtkompaniet en dryg veckas övning på västkusten den 4-12 oktober. Styrkan tillhör Amfibieregementet (Amf1) och är en del av Göteborgs garnison, där man också är stationerade.

Övningarna kommer att äga rum både på land och vatten i skärgården mellan Göteborg och Lysekil, alltså i Kattegatt och Skagerrak halvvägs upp mot norska gränsen. Det kommer att förekomma lösskjutning och lysraketer vid flera tillfällen.

Amfibieregementet verkar där vatten möter land och verkar i Stockholm, Göteborg och på Gotland. Med hjälp av bland annat de snabbgående stridsbåtarna, svävare, trossbåtar och bevakningsbåtar, uppnår man en god rörlighet och förmåga att ta och utöva kontroll över kustområden. Syftet är att kunna styra vilka mark- och sjöenheter som ska ha tillgång till eller möjlighet att passera genom ett särskilt område. Amfibiesystemet kan verka i fyra dimensioner: i och under vattenytan, på land och i luften. Soldaterna använder kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem.”

swaan-18

17.Amfibiebevakningsbåtkompaniet

Göteborgs garnison

Se även Semper Miles tidigare: Amfibieförband grupperade på Västkusten

(Bilderna visar personal ur 17.Amfibiebevakningsbåtkompaniet under prickskytteutbildning respektive förtöjda Bevakningsbåt 80. Båda från tidigare tillfällen. Foto: Anton Thorstensson/Combat Camera/Försvarsmakten samt Kristina Swaan/Försvarsmakten.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]