Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Amfibiebataljonen övar kring och gör besök i Sundsvall

Även kusten och de kustnära vattnen får sin beskärda del i det sedan en tid pågående ökade militära fokuset på Nedre Norrland.

Amfibieregementet har meddelat att bataljonen övar med flera delar ur verksamheten längs Norrlandskusten under veckan. Kust- och skärgårdsområdet kring Sundsvall har särskilt nämnts och ”det kommer att bullra lite mer än vad som är normalt och [vi kommer] uppträda på platser där ni vanligtvis inte ser militär verksamhet lika ofta.” (Kanske vore det fint med en visit på gamla Åstön?!)

Sånt här uppmärksammas och uppskattas! I veckan som gick övades det på flera håll i Västernorrlands län med strid i bebyggelse och mötet mellan invånarna och Försvarsmakten i Härnösand som final. Närvaron i regionen fortsätter tack vare amfibieförbandens övningar.

På torsdag går man in och lägger till i Sundsvalls hamn med bl a stridsbåtar och svävare och bjuder i och med det in allmänheten att titta förbi.

Amfibieregementet

Amfibiebataljonen

Läs även Semper Miles: Tillsammans för försvar av sjö, kust och trafik och På och under vattenytan, i luften och på marken med Kustjägarna samt Ännu mer aktivitet i Nedre Norrland – Nu, till helgen och framöver och Förnekelse och Civilförsvaret visar Stridsbåt 90

(Bilden är från ett annat, tidigare övningstillfälle. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten.)

– Sections of Swedish Amphibious Battalion in exercises outside Sundsvall this week. Appreciated!

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]