Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Ny chef för nya 181:a pansarbataljonen

Vid en ceremoni i januari i år gick 18:e stridsgruppen, som sedan upprättandet för fem år sedan organisatoriskt varit underställd P 4, till att bli 181:a pansarbataljonen tillhörande Gotlands regemente P 18.

Idag den 17 februari tillträder överstelöjtnant Ulf Hamberg som tar befälet och blir bataljonschef för 181:a. Varmt välkommen. Det går framåt på Gotland!

Försvarsmakten – Gotlands regemente P 18

Försvarsmakten – Stridsgruppen – en del av Gotlands regemente

Läs även Semper Miles: Åter Garnisonens dag på Gotland och Tusentals skott i skarpskjutningar med Archer på Gotland samt Starkt framåt på Gotland trots ständiga prövningar och Försvarsmakten äntligen i hamn på norra Gotland

(Bilden: ”Stridsfordon 90 och stridsvagn 122 framrycker över övningsfältet under en stridsövning på Gotland” för ganska precis ett år sedan. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]