Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Tjugo länder tillsammans i Östersjön

Det har åter blivit dags för den samlande större övningen Baltic Operations/Baltops, som årligen genomförts i Östersjön sedan 1971, för att ”utveckla och visa interoperabilitet inom Nato samt mellan Nato och partnerländer” med fokus på luftförsvar, ubåtsjakt, ytstrid, minröjning, ubåtsoperationer och landstigningsoperationer.

Tjugo länder sluter upp 2023: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Kanada, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland och USA. Samtliga Natoländer utom Sverige som (ännu) är Partnership for Peace-deltagare.

Övningen leds den här gången av amerikanska 6:e flottan med flaggskeppet USS Mount Whitney (LCC 20) i täten. Totalt för övningen rör det sig om ca 6 000 soldater, sjömän och officerare, ett 50-tal fartyg och båtar, samt över 45 flygfarkoster.

Sverige deltar med ubåten HMS Uppland, av internationellt välkända/erkända Gotlandklassen, samt underhålls- och stabspersonal.

Baltops 23 tar sin början i Tallin, Estland med samling till den 4 juni, med genomgångar, förberedelser o dyl, för att sedan ta sig ut till nära två veckors skiftande verksamhet på såväl hav som i kustnära miljöer. (I vår närhet finns ett angivet övningsområde ute till havs på internationellt vatten mellan Öland och Bornholm.)

Av vad vi erfar kommer man att hålla fokus på framförallt de östra och södra delarna av Östersjöområdet.

Övningen avslutas i tyska Kiel den 16 juni.

Försvarsmakten – Ubåt Gotland

US Naval Forces Europe and Africa – US Sixth Fleet – USS Mount Whitney

Läs även Semper Miles: Även HMS Halland till modifiering och uppgradering och Ombord på fregatten Normandie samt Förstärker det marina försvaret med brittiskt fartyg och Åland invaderat och franska ubåtsflottan kämpar för världsfreden

(Bilden är från ett tidigare år. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten.)

– Twenty Nations together in larger Two Week Exercise BALTOPS 23

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]