Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Större funktionsövning för ubåtsjakt i sydöst

Nu vankas sex dygn av mångsidig marinövning med huvudfokus på ubåtsjakt och ytstrid.

Funktionsövningen samlar i storleksordningen 25 större och mindre svenska fartyg av alla de slag, förstärkta med två smygrobotbåtar av Hamina-klass från finska marinen. I direkt anslutning på land rör sig amfibie- och logistiksoldater och från flygvapnet medverkar såväl helikoptrar som stridsflyg.

Det här ökar och underhåller förmågan och genomförs varje år. Ifjol höll man till på västkusten och 2019 utanför Stockholm. Den här gången inom- och utomskärs i valda delar av södra Östersjön, Hanöbukten och Blekinge skärgård.

Verksamheten leds av Fjärde sjöstridsflottiljen och pågår under perioden 15-21 april.

Marinbasen
Tredje sjöstridsflottiljen
Fjärde sjöstridsflottiljen
Första ubåtsflottiljen
Amfibieregementet

Helikopterflottiljen
Blekinge flygflottilj, F 17

Merivoimat – Finska marinen

Råd till båtfolk och skärgårdsboende

Läs även Semper Miles: Ännu bättre Visby och framtagande av nästa generation svenska korvetter och Säkrar och ökar förmågan på och under ytan samt Intensivare marint samarbete mellan Sverige och Finland och Miljardkontrakt för leverans till finska marinen undertecknas till veckan

(Bilden är från ett tidigare tillfälle. Något beskuren bild. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten.)

– Annual Anti-Submarine exercises and more, at Sea, inshore and land, Southeast Sweden

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]