Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Med fokus på obemannade flygande farkoster till vår fördel

Enligt knapphändiga uppgifter ser det ut att dra ihop sig till ”drönarövning” omkring och utanför bl a Ravlunda och Åhus, längst in i Hanöbukten. Det rör sig om OCEAN 21 som sedan länge planerats för perioden v33-34.

Övningsverksamheten, som beskrivits omfatta ”UAV och fartyg” ter sig tämligen anonym med lika lite detaljer att tillgå som för tidigare upplagor. Enligt luftfartsverket har det upprättats tillfälliga restriktionsområden för militär verksamhet över såväl hav som land redan den 12-14 och vidare 16-21 samt 23-26 augusti.

Att vara med i svängarna när det gäller tekniska framsteg är viktigt och såklart implementera och öva för att utnyttja detta på bästa sätt till vår fördel. Bland annat ser FMV trenden att ”Autonoma farkoster bedöms bli en allt viktigare systemkomponent till konventionella fartyg och ubåtar, som t ex Autonoma farkoster för ytstridsförband”. Troligen relevant i sammanhanget.

LFV – AIP Supplement

FMV – Kravbild och verksamhet – Varför obemannade flygsystem? (PDF)

Läs även Semper Miles: Fartygsbaserad vertol-UAV på HMS Karlstad och UAV – Övertag tack vare ögon i skyn samt Nu träder de nya drönarreglerna i kraft och Större funktionsövning för ubåtsjakt i sydöst

(Bilden är en illustration från ett annat, tidigare tillfälle och sammanhang. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]