UAV – Övertag tack vare ögon i skyn

Sedan slutet av 90-talet har vi med framgång utnyttjat obemannad flygande övervakningsteknik. Unmanned Aerial Vehicle (UAV), eller drönare, ger möjligheten att i fågelperspektiv kunna se längre än vad blicken når eller få översikt och viktig information om sin omgivning eller ett område där man (ännu) inte befinner sig. De förekommer internationellt även med vapensystem och benämns då Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV).

I Försvarsmakten har vi endast obeväpnade UAV:er. FOI anger följande som möjliga militära användningsområden i sin förstudie om obemannade farkoster från 2012:

  • Övervakning under militära operationer, för att få bättre överblick och då kunna leda operationen bättre. Kan ske både till havs och på land
  • Spaning utefter en planerad färdväg för att upptäcka förberedelser till eldöverfall
  • Verkansbedömning efter insats
  • Spaning efter luftvärn
  • Spaning efter CBRN-ämnen
  • Spaning efter tidskritiska mål som Katusjaraketer [salvpjäser], granatkastare etc
  • Utgöra nod i sambandsnät
  • Transport av materiel (t ex medicin, ammunition, förnödenheter etc)
  • Force protection [Förebyggande åtgärder för att mildra fientliga handlingar mot t ex resurser, lokaler och viktig information]
De system som förekommit och förekommer idag i Försvarsmakten är:

UAV 01 Ugglan (TUAV*)
”Sagem Sperwer” från Sagem (Frankrike), i tjänst 1999-2010, antal: 3 (= 3 system), spännvidd 4,2 m, max startvikt 320 kg, räckvidd ca 225 km, uthållighet ca 3 tim.
Försvarsmakten, artikel: Sista flygningen med Ugglan
Sagems presentation av Sperwer

UAV 02 Falken (SUAV**)
”Skylark” från Elbit Systems (Israel), i tjänst 2007-2015, antal: 48, spännvidd 2 m, max startvikt 5 kg, räckvidd ca 10 km, uthållighet ca 1,5 tim.
Försvarsmaktens presentation av Falken

UAV 03 Örnen (TUAV)
”Shadow 200” (RQ-7 Shadow) från AAI Corporation (USA), i tjänst 2011-, antal: 4 (= 2 system), spännvidd 4 m, max startvikt 170 kg, räckvidd ca 120 km, uthållighet ca 5-7 tim. Ersatte UAV 01 Ugglan.
Försvarsmaktens presentation av Örnen

UAV 04 Svalan (SUAV)
”Wasp III” från Aerovironment (USA), i tjänst 2010-? (ingår numera som UAV 05 Svalan), antal uppskattat till tre, spännvidd 72 cm, vikt 0,5 kg, räckvidd ca 3-5 km, uthållighet ca 45 minuter.
Försvarsmaktens presentation av Svalan/Korpen

UAV 05A Svalan (SUAV)
”Wasp III” från Aerovironment (USA), i tjänst 2012-, antal Svalan/Korpen 12 (fördelning okänd), spännvidd 72 cm, vikt 0,5 kg, räckvidd ca 5 km, uthållighet ca 45 minuter.
Försvarsmaktens presentation av Svalan/Korpen

UAV 05B Korpen (SUAV)
”Puma” (RQ-20) från Aerovironment (USA), i tjänst 2012-, antal Svalan/Korpen 12 (fördelning okänd), spännvidd 2,8 m, vikt ca 6 kg räckvidd ca 15 km, uthållighet ca 2 tim. Ersatte/ersätter UAV 02 Falken.
Försvarsmaktens presentation av Svalan/Korpen

 

* TUAV = Tactical Unmanned Aerial Vehicle. ”Taktisk” innebär högre flyghöjder på upp emot 5-6.000 meter med god överblick i realtid. Större och tyngre, mer avancerade system.
** SUAV = Strategic Unmanned Air Vehicle eller Small (unit) Unmanned Aerial Vehicle. Mindre, lättare system som enklare kan medföras och användas i fält.

(Bilden föreställer UAV 5B Korpen klar för start.)

Källor: FMV, Försvarsmakten, FOI, Avinc.com, Sagem, Wikipedia

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]