Foto: Combat Camera/Försvarsmakten

Gott betyg för Atalanta 2015

Operation EUNAVFOR Atalanta 2015, den senaste insatsen där svenska styrkor på plats bekämpat Somaliska pirater tidigare i år, har nu sammanställts och analyserats i en noggrann 71-sidig rapport presenterad av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Det nära samarbetet mellan svenska och nederländska styrkor anses generellt ha varit framgångsrikt och i vissa avseenden t o m förvånansvärt gott! Sverige bidrog med två Stridsbåt 90 och två Helikopter 15 inklusive personal samt ett svensklett styrkehögkvarter. Basen var på det nederländska amfibiestridsstödfartyget, 17.000-tonnaren HNLMS Johan de Witt (L801) med en helikopterkapacitet att ta emot 6 st NH90 eller 4 Chinook, och en sänkbar docka för landstigningsfordon/-fartyg, så bred att det kan husera två LCAC-svävare.

Vi har ju deltagit i Atalanta och många andra insatser världen över förr men det är första gången ett styrkehögkvarter lett av ett land (Sverige) varit baserat på ett fartyg under ledning av ett annat (Nederländerna), vilket uppmärksammas. ”Rapporten beskriver och analyserar planering och implementering av sammanslagningen av nederländska och svenska styrkor, och identifierar lärdomar som kan vara av värde för liknande samarbeten i framtiden. Nationella regelverk och procedurer, ledningsstrukturer, förberedande utbildningsverksamhet, den valda integreringsnivån samt attityder och kultur är några av de frågor som berörs.”

FOI:s rapport, FOI-R–4101–SE, för direktnedladdning (PDF)

EUNAVFOR:s officiella webbplats