Foto: Forsvarsgalleriet, OP Barkhane, Forsvaret, ©James WILLIAM/armée de Terre/Défense

Danmark förstärker Task Force Takuba

Den för närvarande svenskledda multinationella specialförbandsinsatsen Task Force Takuba, en del av Operation Barkhane, förstärks med omkring 90 danska soldater, ur Jægerkorpset, med ett kirurgteam samt personal för stabs- och logistikuppgifter.

Enligt uppgifter från bl a danska försvarsministeriet ska det nu aktuella tillskottet redan ha flugits in och finnas på plats sedan några dagar. Den danska kontingenten kommer att vara med (åtm) till början av 2023.

Syftet är att stabilisera Mali och delar av Liptako-Gourmas tregränsområde mellan Mali, Niger och Burkina Faso och säkerställa skyddet av civila mot terroristgrupper.”

Medverkande länder i Task Force Takuba är Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Nederländerna, Portugal, Sverige och Tjeckien.

Forsvaret – Specialoperationskommandoen
Forsvaret – Forsvarets Sanitetskommando

Försvarsmakten – Mali – Task Force Takuba
Försvarsmakten – ÖB i Mali: Blodpåsar, Blackhawk och beröm

Ministère des Armées – Operations – Barkhane

Läs även Semper Miles: Även Danska soldater till Sahelregionen i Afrika och Sverige bemannar chefspositionen för specialförbandsinsatsen Task Force Takuba samt 150 svenskar i insatser mot terrorn med specialförbandsstyrkan Taskforce Takuba och Estnisk trupp på väg till större franskledd operation i Mali

(Bilden: Danska helikoptrar för Operation Barkhane i Mali från ett tidigare tillfälle. Något beskuren bild. Foto: Forsvarsgalleriet, OP Barkhane, Forsvaret, ©James WILLIAM/armée de Terre/Défense)

– Denmark strengthens Joint Special Forces operation Task Force Takuba in Sahel

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]