Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten

Jubileumsår för den svenska Marinen som firar 500

Under 2022 fyller Marinen 500 år! Det var oroliga tider och på förekommen anledning valde Kung Gustav Vasa att 1522 köpa tio bestyckade fartyg från Lübeck. Det är från och med leveransen av dessa, den 7 juni samma år, med flaggskeppet ”Lybska Svan” i spetsen, som vi räknar tillkomsten av den svenska Marinen.

Det här kommer att stolt uppmärksammas på flera sätt runt om i landet och jubileumsåret har planerats att officiellt ta sin början under veckan i och med Marinstridsdagarna, en stor sluten tilldragelse där delar av Marinen samlas i Karlskrona och Berga för att dryfta och utveckla marinspecifika ämnen. Uppslutningen brukar vara mycket god men som vanligt omges det hela av sekretess (åtminstone i förväg).

Det har dock förekommit knapphändiga uppgifter som både angivit att Marinstridsdagarna genomförs och att man p g a pandemiläget väljer att ställa in (där det senare ter sig mest sannolikt). Hur som helst med det för det hindrar inte Marinen i sin verksamhet och mötet löser man garanterat på bästa sätt ändå – liksom jubileumsårets början!

Låt oss tillsammans nu se fram emot uppmärksammande och firande 2022, och då särkilt den 7 juni.

Marinen 500 år

Marinen 500 år – Information rörande 500-årsjubiléet (PDF)

Wikipedia – Svenska marinen

Marinbasen

Sjöstridsskolan

Marinen

Läs även Semper Miles: Marinstaben på plats i kustbandet med högtidlig invigning och Ännu bättre Visby och framtagande av nästa generation svenska korvetter samt Chefer som känns igen från förr och nu och Livgardet fyller stolt 500 år

(Bilden är från ett annat, tidigare tillfälle. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten.)

– Swedish Royal Navy, instated by King Gustav Vasa, celebrate 500 years of Service in 2022

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]