Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Livgardet fyller stolt 500 år

Jubileumsåret är igång för Livgardet (LG) som 2021 stolt kan fira 500 år i Konungens och Rikets tjänst. Livgardet är således ett av världens äldsta kvarvarande militära förband!

Det var minst sagt oroliga tider och Gustav Eriksson Vasa sökte upp och fick stöd för ett uppbåd av dalkarlar till kamp för landets befrielse och säkrandet av den svenska kronan.

Den 14 januari 1521 utsågs en grupp utvalda livvakter, en hird om ”16 smocke män” att ställas till befälhavarens och blivande Kungens förfogande. Denna skara utgjorde där och då grunden till Livgardet och vidare dagens svenska armé!

500-årsjubiléet kommer att högtidlighållas under hela 2021. ”Under jubileumsåret vill vi uppmärksamma Livgardets långa historia och fira tillsammans – med blicken riktad mot framtiden.”

På dagen den 14 januari är det bl a planerat för en ceremoni i Mora med Arméstaben närvarande och i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm kommer en kransceremoni att äga rum.

UPPDATERAT: Från ceremonin vid Gustaf Adolfskyrkan idag. Mycket stiligt, hedervärt och sevärt i sin helhet! ”Det gäller att känna sin historia! Man måste känna till sitt ursprung för att veta vart man ska…” (klicka på bilden)

Försvarsmakten – De första Livgardisterna

Försvarsmakten – Livgardet

Försvarsmakten – Grundutbildning på Livgardet

Försvarsmakten – Armén

Wikipedia – Gustav Vasas befrielsekrig

Läs även Semper Miles: Soldater på flera håll i Stockholm igen och Ny fana högtidligt ur Konungens hand samt Tillbakablick – Soldater överallt och En välfylld dag för hela familjen på Livgardet i helgen

(Bilden är från den tidigare 490-årsceremonin. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten. Filmen: Livgardet Facebook.)

– Swedish Royal Life Guards Regiment, one of the oldest still remaining in the World, celebrate 500 years of unbroken service since serving with King Gustav Vasa

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]