Foto: Anton Thorstensson/Combat Camera/Försvarsmakten

Anpassad SERE-utbildning för jobb i konfliktområden

Försvarsmaktens SERE-skola (Survival, Evasion, Resistance, Extraction) och Högkvarterets Informationsavdelning öppnar för anmälan till årets grundkurs överlevnad för mediafolk, Uppdrag i konfliktzon.

Det handlar om en full kalendervecka i Karlsborg med innehåll ”anpassad efter de utmaningar som kan möta svenska journalister i de riskfyllda miljöer där Försvarsmakten verkar”.
Teoretiskt och praktiskt inom områden som grundläggande överlevnadsteknik, uppträdande vid vägspärr, agerande vid risk för minor och IED:er, sjukvård, övernattning under provisoriska förhållanden, kännedom om utländska och svenska eldhandvapen, uppträdande i fångenskap, kännedom om stridsfordon m m.

Svenska journalistförbundet erbjuder stipendier för att delta i den mycket givande och populära utbildningen som brukar lockar många att söka. Samtliga intresserade uppmanas att skriftligen motivera varför just de ska antas till en av de få platserna.

Kursen genomförs vecka 21 med anmälan senast 1 april till: k3-overlevnadsskolan@mil.se (den 1 april är också datum för beslut och besked om genomförande av kursen, utifrån då rådande pandemiläge).

Försvarsmaktens SERE-skola/Försvarsmaktens överlevnadsskola

HFörsvarsmakten – HKV – Kommunikationsavdelningen

Försvarsmakten – Fickminne SERE 2020 (PDF)

Läs även Semper Miles: Medvetenhet och skydd mot risker vid arbete i konfliktområden och Slarva inte med säkerhetskollen inför utlandsresan samt 150 svenskar i insatser mot terrorn med specialförbandsstyrkan Taskforce Takuba och FN-dagen 2020

(Bilden är från en fordonspatrull i Mali vid ett tidigare tillfälle. Foto: Anton Thorstensson/Combat Camera/Försvarsmakten)

– Basic training for journalists to work abroad in Conflict Zones. Arranged by skilled and experienced Swedish Armed Forces SERE School

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]