Foto: MadsNilsson

Medvetenhet och skydd mot risker vid arbete i konfliktområden

Vi har tidigare lyft fram och presenterat den där speciella kursen Uppdrag i konfliktzon som Försvarsmakten anordnar på K3 varje år. Folke Bernadotteakademins (FBA:s) Skydd mot risker i konfliktområden är snarlik, godkänd av den Europeiska utrikestjänsten och motsvarar HEAT (Hostile Environment Awareness Training).
Den vänder sig till personal som ska verka i konflikt- och högriskområden och behöver lära sig att läsa sin omgivning, planera och agera för att undvika att hamna i farliga situationer, och inte minst kunskapen för att hantera eventuellt uppkomna situationer.

Man inleder med åtta timmar självstudier via internetkursen UN Basic Security in the Field. Utöver det finns inga krav på förkunskaper. Därefter fortsätter man samlat under en vecka på anläggningen i Sandö, Kramfors.
Det här är ett mycket nyttigt och viktigt fundament med både teoretiska och praktiska förtecken som spänner från diskussioner, t ex kring vad som är provocerande och om proaktivitet till sjukvård, radiokommunikation, explosiv fara, att bekanta sig med och kunna hantera fyrhjulsdrivna fordon med mera.

Medan försvaret fokuserar på att utbilda mediafolk är den här kursen öppen för fler, t ex bistånds- och hjälparbetare, idéella organisationer, journalister samt annan civil personal. Även militär personal förekommer. FBA:s Skydd mot risker i konfliktområden hålls flera gånger per år och nästa möjlighet är i höst med start 21 oktober.

Folke Bernadotteakademin – Myndigheten för fred, säkerhet och utveckling

Läs även Semper Miles: Viktiga kunskaper för journalister i risk- och konfliktzoner och Slarva inte med säkerhetskollen inför utlandsresan samt Samlade krafter för kunskap och hantering av explosiv fara och Just nu nära 500 svenskar aktiva i [militära] internationella insatser

(Bilden är från ett annat tillfälle och sammanhang. Foto: MadsNilsson, CC0 PD.)

– Folke Bernadotte Academy HEAT course on awareness and protection for (mainly) civilians working in high risk conflict areas

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]