FN-dagen 2020

På många, många håll runt om i Sverige, och världen, firas FN-dagen idag den 24 oktober. Förenta nationerna, för globala lösningar på globala problem, har nu hunnit verka sedan 1945 och över 100 000 svenska män och kvinnor har under de 75 år som passerat deltagit i internationell tjänstgöring världen över.

Vi ber att högtidligen få tacka alla de som ställt upp i den krävande och stundom mycket besvärliga kampen för fred, frihet och säkerhet i utlandsmissioner.

Sveriges Veteranförbund, SVF, högtidlighåller FN-dagen digitalt med tal av förbundsordförande Sverker Göranson och Annelie Börjesson ordförande Svenska FN-förbundet samt korum av garnisonspastor Jerker Schmidt:

Film: Sveriges Veteranförbund – FN dagen 2020 ett digitalt högtidlighållande (9:04 min)

UN – United Nations Day

Svenska FN-förbundet

Sveriges Veteranförbund

Försvarsmakten utomlands

Läs även Semper Miles: Före detta ÖB om SVT:s ovilja att uppmärksamma Sveriges veteraner och Veteranmonument med viktiga budskap till Sveriges riksdag samt Bror Richard Svärd om sina närapå 40 år med svenska insatser

(Bilden: FN-symbolen i sliten tolkning. Något beskuren bild. Foto: Chincenonline Pixabay.) Filmen: Sveriges Veteranförbunds Youtubekanal.)

– United Nations Day 2020. To date, more than 100,000 Swedes have participated in UN operations during the 75 years that have passed

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]