Foto: Pia Lagergren, Sveriges veteranförbund

Tidigare ÖB om SVT:s ovilja att uppmärksamma Sveriges veteraner

Förbundsordföranden i Sveriges veteranförbund och tidigare överbefälhavare Sverker Göranson reagerar starkt i en debattartikel kring Sveriges televisions kända, svaga intresse att uppmärksamma Sveriges veteraner och den stora samlande Veterandagen, som dessutom innehåller statsceremonin, i maj varje år.

Även vi har tidigare berört detta tråkiga faktum och vi kan inte annat än hålla med och publicera artikeln nedan. Ett led i att sprida allmän kännedom och med förhoppningen att detta missförhållande kan komma att åtgärdas framöver:

Arbetar verkligen SVT med public service?

Sverige har sedan 1948 skickat ut över 100 000 svenska kvinnor och män på internationell tjänstgöring i konfliktområden och krigshärdar för att agera som spjutspets i svensk utrikespolitik. En följd av detta är att några blir skadade för livet, och andra mister livet.

Till följd av veteranutredningen som blev klar 2014 tar statsledningen sitt ansvar att minnas och hedra veteranernas hedervärda insatser och sedan 2018 är Veterandagen allmän flaggdag.
Veterandagen den 29 maj är unik då det är den enda dagen med statsceremoniell status där man minns enskildas medborgares uppoffringar i svensk tjänst utomlands.
Det är den enda dagen där statsledningen är samlad för att visa uppskattning genom en gemensam ceremoni vid Veteranmonumentet i Stockholm. Det anmärkningsvärt att den organisation vi har för demokratisk kunskapsspridning, Sveriges Television, kategoriskt vägrar att rapportera från denna dag och ceremoni.
När man inser att gruppen veteraner och deras anhöriga motsvarar antalet personer som bor i Göteborg blir man förvånad över att SVT inte bevakar firandet vid Veteranmonumentet på Djurgården.

Den stora majoriteten av utlandsveteranerna bor inte inom rimlig restid från det centrala firandet. Ska de aktivt glömmas bort av den enda organisation som har som ansvar för att ge dem uppmärksamhet i media? Är det orimligt att avsätta två timmar en gång per år för att minnas att Sverige har utlandsveteraner? Har inte SVT ett folkbildningsansvar att rapportera om vad utsända svenskar gör och gjort i konflikt- och krigszoner?

Vi är mycket glada för de enstaka försök SVT gjort i detta ämne, t.ex. Marika Griehsels dokumentär om dem som tjänstgjorde i Kongo. De har fått utrymme att berätta sin historia.
Det vi önskar är att SVT tar sitt ansvar för att de 100 000 som åkte, och deras anhöriga, får det mediala utrymmet som de förtjänar.

Att man aktivt tog ett val att åka ut för att skapa fred och trygghet för dem som saknar det är något vi borde uppmärksamma positivt. Och vi borde minnas dem som tog ett medvetet val att pausa sina liv i Sverige för att göra en insats för freden, och komma ihåg dem som betalade det yttersta priset.

Besvikelsen bland utlandsveteranerna är stor över SVT:s ovilja att upplåta utrymme till ett av de få erkännanden som det offentliga Sverige ger utlandsveteranerna, att bevaka Veterandagen. Sverige ska vara stolta över sina veteraner precis som alla veteraner ska känna stolthet för sin insats för att någon man aldrig träffat ska få en tryggare värld.

– Undertecknat Sverker Göranson, Ordförande Sveriges Veteranförbund

”Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen.”

Sveriges veteranförbund – officiella hemsidan

Läs även Semper Miles: Skapa möjligheter istället för urdålig rapportering och Annorlunda veterandag kan nå, förstås och uppskattas av fler samt Veterandagen blir allmän flaggdag och Spännande och gripande om svenska FN-insatsen i Kongo

(Bilden: Sverker Göranson vid veteranmonumentet Restare. Något beskuren bild. Foto: Pia Lagergren, Sveriges veteranförbund.)

– Swedish Veterans Association (SVF) react on State Television’s severe uninterest in covering Veterans and neglect Veteran’s Day/State Ceremony each year

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]