Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Intensivt i långköraren Baltops som börjar idag

Dags igen för den årligen återkommande Baltic Operations, kanske mer känd som Baltops, där Nato och Partnerskap för fred-länder samövar, omfattande bl a ytstrid, minröjning, ubåtsoperationer, ubåtsjakt, amfibieoperationer och luftförsvar. Många minns t ex de dramatiska landstigningarna som blivit ett slags signum och som genomförts även på svensk mark.

Årets upplaga är förvisso decimerad men fortfarande en större historia som omfattar kring 3 000 soldater och sjömän med drygt 30 fartyg och ett 30-tal stridsflygplan och helikoptrar från 19 nationer. Utöver Sverige, som den här gången deltar med en Visbykorvett och cirka 70 personer till sjöss och i land, medverkar Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kanada, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien, Turkiet, Tyskland och USA.

Enligt uppgifter centralt från Natohåll avser man öva mer eller mindre uteslutande till sjöss och i luften. Även svenska Försvarsmakten har meddelat att vi inte kommer märka så mycket av övningen i land här hemma. ”I Sverige kommer övningen främst att märkas av genom ökad fartygstrafik runt den skånska kusten. Minröjningsfartyg övar i vattnen utanför Ravlunda skjutfält. Viss fartygstrafik kommer att förekomma in och ut ur Simrishamn, där en logistikplats finns. Denna plats kommer att spärras av och utgöra ett tillfälligt skyddsobjekt.”

Den största delen av de aktiva momenten för att slipa på bl a interoperabiliteten kommer äga rum i södra och sydöstra Östersjön. Övningen startar söndag den 7 juni och pågår t o m 16:e eller möjligen 19:e. Uppgifterna går isär en smula men oavsett slutdatum lär det bli givande!


Film: Försvarsmakten Inblick – Losskastning för Baltops 20 (1:31 min)

Baltops – Wikipedia

Marinen

Försvarsmakten

Puolustusvoimat – Finska Försvarsmakten

Nato

Läs även Semper Miles: Dygnet runt på väst-, syd- och östkusten med Swenex 20 och Stort internationellt samarbete i Northern Coasts 2019 samt Närmare samarbete för ett säkert Östersjön och Sverige med för högintensiv strid under krävande vinterförhållanden

(Bilden är från landstigning på Ravlunda skjutfält under Baltops ett tidigare år. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten.)

– Baltops 20 with 19 participating nations in south and southeast of the Baltic Sea

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]