Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Dygnet runt på väst-, syd- och östkusten med Swenex 20

Marinens största nationella övning går igång. Swedish Naval Exercise, kanske mer känd under den inarbetade förkortningen Swenex samlar i år omkring 2 000 soldater och sjömän och pågår runt den södra delen av landet i tio dygn framåt. Dag och natt såväl i samtliga element till sjöss, på land och i luften.

På västkusten fokuserar man med allt vad det innebär på skydd av viktig trafik till och från Sverige samt av våra hamnar. På syd- och östkusten, i södra Östersjön upp till huvudstaden och Stockholms skärgård, vankas kustförsvarsoperationer ”för att försvara Sverige mot en angripare”.

I huvudsak till havs och i kustnära miljöer som sig bör men även med markförband. Enligt Försvarsmakten själva rör det sig om i huvudsak ”ett 15-tal större fartyg och ett 80-tal mindre båtar” samt helikoptrar och stridsflyg. Medverkar gör personal från 1:a ubåtsflottiljen, 3:e sjöstridsflottiljen, 4:e sjöstridsflottiljen, Amfibieregementet, Marinbasen, Marinstaben och Sjöstridsskolan samt Helikopterflottiljen och Flygvapnet. Norge finns också med och kommer bl a att agera angripare med en av sina fregatter.

Övningen ska visa prov på styrka och viljan att skydda vår frihet, demokrati och oberoende, att upprätthålla Sveriges säkerhet och beredskap även i tider då samhället är under påfrestning. Swenex 20 pågår under perioden 11-21 maj.


Film: Försvarsmakten – Swenex 19, alltså förra årets upplaga, sammanfattas (1:36 min)

Första ubåtsflottiljen
Tredje sjöstridsflottiljen
Fjärde sjöstridsflottiljen
Amfibieregementet
Marinbasen
Marinen
Helikopterflottiljen
Flygvapnet

Råd till båtfolk och skärgårdsboende


UPPDATERAT 2020-05-11: Under dagen har Försvarsmakten Inblick publicerat informationsfilmen ”Marinövningen Swenex 20” (1:26 min)

Läs även Semper Miles: Intensivare marint samarbete mellan Sverige och Finland och Stort internationellt samarbete i Northern Coasts 2019 samt Marinstaben på plats i kustbandet med högtidlig invigning och Förstärker det marina försvaret med brittiskt fartyg

(Bilden: Helikopter 15 på väg in för landning på HMS Visby från ett tidigare tillfälle. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten. Filmer: Försvarsmakten Inblick, Youtube.)

– The largest National Naval Exercise in Sweden, SWENEX, with operations in all elements during 11th to 21st May

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]