Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten/Swedish Armed Forces

Veterandagen blir allmän flaggdag

Igår beslutade riksdagen så äntligen att veterandagen bör bli allmän flaggdag! Samtliga partier röstade för förslaget utom Vänsterpartiet som röstade emot.

Regeringen kan nu gå vidare och fatta beslut för att ändra i förordningen om allmänna flaggdagar. Återstår att se hur lång tid som behövs för ett genomförande. Det vore ju utmärkt ifall nationen för första gången kunde flagga för detta redan i år. Veterandagen är den 29 maj, om knappt fyra veckor.

Veterandagen är en årlig ceremoni som genomförs på Internationella UN Peacekeepers Day med svensk statsceremoniell status. Syftet är att hedra personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära eller civila humanitära operationer och att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna. Sedan 2008 uppmärksammas veterandagen inom Försvarsmakten och andra myndigheter.

Försvarsmakten – Veterandagen 2017

Läs även Semper Miles: Svårt att hissa flaggan för våra fredskämpar och Öppen utmaning för att hedra, uppmärksamma och stödja samt Riksdagspartierna om fyra viktiga områden

(Bilden är från Veterandagen 2016.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]