Foto: Courtesy of Ralph Zwilling / U.S. Army Europe

Amerikansk konvojtrafik över Atlanten med trupper och materiel för att förstärka Europa

Totalförsvarsövning 2020 pågår och årets i särklass största svenska militära övning Aurora 20 är på väg. Förberedelserna är i full gång än här än där. På tal om stora övningar räknas det även ner till Defender Europe 20.

Övningen Defender Europe 20 blir en av de största i Europa på senare år och den tredje största sedan Kalla kriget. Omkring 37 000 amerikanska och allierade trupper kommer att delta.

Även här har förberedelserna satt igång, inte minst vad gäller logistiken. Inledningsvis ska man så snabbt och smidigt som möjligt förflytta en divisions storlek, ca 20 000 soldater plus 20 000 fordon, materiel o dyl över Atlanten till sex mottagarländer för att på flera håll förstärka sina allierade (och de ca 9 000 amerikaner som är stationerade i Europa). Man kommer därefter röra sig tillsammans i Europa för att delta i flera moment och ansluta till andra planerade/återkommande Nato- och nationella övningar.

Syftet är att visa att man kan, att testa system och rutiner samt skapa och upprätthålla beredskap, interoperabilitet, slagkraft m m.

Övandet pågår i sin helhet under februari-augusti (inklusive inledande och avvecklande faser i såväl USA som Europa) med de största och flesta aktiviteterna i perioden april-maj

Inte mindre än 19 länder deltar i Defender Europe 20. Rörande våra breddgrader har det tidigare kommit uppgifter om att Norge inte finns med då man i år satsar på övningarna Cold Response 2020 i Norge och Aurora 20 i Sverige. Finland, som avser vara med i såväl Cold Response som Aurora ser ut att bli en del även i Defender Europe 20. Ännu inget rörande Sverige vad gäller den kommande megastora Natoövningen.


Film: U.S. European Command – DEFENDER Europe 20 (0:39 min)


What is Defender Europe 20? – Grafik (PDF)

U.S. Army Europe – DEFENDER-Europe 20

Läs även Semper Miles: Sverige anfallsmål i ”försvarsövningen” Zapad och Svenska stridskrafter och övningsområden i omfattande Baltops 2019 samt Vi hjälper vår granne och vän att slå tillbaka och Gemensamt över Baltikum och internationellt luftrum

(Bilden är från ett annat, tidigare övningstillfälle i Europa. Beskuren bild. Foto: Courtesy of Ralph Zwilling / U.S. Army Europe, Public Domain Mark 1.0. Filmen: U.S. European Command Youtubekanal.)

– American troops and equipment shipped in convoys over to Europe for Defender Europe 20 exercise and more

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]