Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Våld och övergrepp bland den egna militära personalen i otäcka siffror

Här verkar något vara riktigt galet. Stämmer uppgifterna som presenterats bl a i NRK, ska 24 kvinnor och 20 män ha utsatts för våldtäkt och ytterligare 123 personer ha varit utsatta för våldtäktsförsök eller försök till sexuellt utnyttjande i norska försvaret förra året.

I den hittills största undersökningen i sitt slag i norska försvaret fick 8 805 anställda och värnpliktiga svara på en enkät med frågor rörande mobbning, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp. Resultatet har nyligen blivit tillgängligt och är chockerande då snittet ger att under 2018 ska 1 av 200 ha utsatts för våldtäkt och 1 av 72 för våldtäktsförsök eller påtvingade försök till sexuella handlingar.

Förekomsten av mobbning och hot om våld är också ett stort problem enligt undersökningen, liksom integrationen av kvinnor i försvaret där två av fem kvinnor uppger att de fått ta emot opassande och kränkande kommentarer om att de inte passar för olika uppgifter/i olika situationer.

Vi har infört flera åtgärder. Att vi har så många incidenter inom och utom tjänsten förvånar mig och gör mig väldigt arg”, säger forsvarschef (ÖB) Haakon Bruun-Hanssen som understryker att mobbning, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp är något som Forsvaret har nolltolerans mot och bekämpar.

Ett otäckt resultat av undersökningen. Ett larm med siffror som klart anger hur verkligheten ser ut med ett skriande behov, och möjligheter, att mer effektivt skapa och genomföra ytterligare krafttag för att söka komma till rätta med den här sortens brott och skeva kultur.

I den svenska Försvarsmakten är vi inte heller förskonade från dylikt och under åren har flera fall av sexuella övergrepp, tvång o dyl uppmärksammats i media. Här är det kanske lätt att tänka att det inte rör sig om SÅ många fall som i Norge men faktum är att endast två våldtäkter nått polisanmälan där! Snacka om mörkertal.
Hur ser verkligheten för den militära personalen ut hos oss? Uppropet #givaktochbitihop vittnade om allt från osynliggörande och sexistiska skämt till våldtäkt samt problemen med att anmälningar ifrågasatts, inte följts upp eller tagits vidare. Kanske förekommer ett stort mörkertal även här för såväl kvinnor som män.

Vi har flera åtgärder och pågående verksamheter för att upplysa, styra och skapa en norm av god värdegrund med schysst uppförande, tolerans, jämställdhet och jämlikhet men kunde det möjligen vara på sin plats att låta (säg 8 805) anställda och värnpliktiga anonymt få lätta sina hjärtan även i Sverige?

Forsvaret – Folk skal vite hvor grensene går!

Försvarsmakten – Våra värderingar

Läs även Semper Miles: Bättre kamrater är bättre soldater och Könstillhörighet grund för förmåga? samt Tjejer är sämre och För försvar och med rekordstort antal kvinnor

(Bilden: Norsk vägskylt för att upplysa trafikanter om militär aktivitet, från ett annat tillfälle. Något beskuren bild. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret.)

– Survey among the personnel in Norway’s Defense Forces reveal possible major problems with rape, sexual abuse, bullying etc

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]