Foto: Navy Petty Officer 1st Class Dominique A Pineiro

Norska Forsvarssjefen lyfter fram något vi allt för väl känner igen

I måndags talade den norska överbefälhavaren (Forsvarssjefen) amiral Haakon Bruun-Hanssen i Oslo och framhöll att ”Försvarsmakten är för liten för att vi över tid ska kunna uppfylla våra förpliktelser nationellt och internationellt.” Det gäller särskilt för områdena Mark och Sjö och det kommer att kräva en översyn av gällande Långtidsplan för försvaret samt framför allt ökade resurser.
Förutsättningarna har förändrats genom utvecklingen i världen och ställer allt snabbare högre krav som måste tas på allvar. Vad som kallats ett minimumförsvar räcker inte längre.

Samtidigt har man att förhålla sig till Natos krav om att alliansen ska klara vad man kallar ”Fyra gånger 30”, att man inom 30 dagar ska kunna ställa upp 30 armébataljoner, 30 krigsfartyg och 30 skvadroner stridsflyg, redo för insats. Här ser Norge att man bör bidra på alla tre områden men ”Med strukturen vi har i dag, klarar vi inte att öka närvaron.” enligt Bruun-Hanssen.

Det här är högintressant även för oss. Förutom Natokraven är det något vi allt för väl känner igen där försvar länge tillåtits hanteras som ett kostsamt särintresse. För ett år sedan presenterade svenska Försvarsmakten sin perspektivstudie för 2020-2035 där behoven för återuppbyggad, för att möta en spänd omvärldsutveckling, då krävde en försvarsbudget på 85 miljarder kronor till år 2025 och en fortsatt ökning till 115 miljarder kronor till 2035.

Och visst har han rätt den norska överbefälhavaren. Det föränderliga omvärldsläget ställer krav på nationellt skydd. Det här måste tas på allvar, i Norge, i Norden och i Sverige, med insikten att fred, säkerhet, stabilitet och trygghet kostar pengar och tar sin tid att bygga. En annan viktig sanning är att en avvaktande hållning inte på något sätt gör det enklare, billigare eller snabbare.

Forsvarssjefens tale i Oslo Militære Samfund, 22 januar 2019 (PDF)

Läs även Semper Miles: Vi hjälper vår granne och vän att slå tillbaka och Ryssland skarpt kritiskt till fler amerikanska marinsoldater i Norge samt Viktig öppen faktakälla från och om norska försvaret och Behov för återuppbyggnad och utveckling även i försvarets studie

(Bilden: Amiral Haakon Bruun-Hanssen. Bilden är från ett tidigare tillfälle. Något beskuren. Foto: Navy Petty Officer 1st Class Dominique A Pineiro, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

– Norwegian Military Supreme Commander demand more power and higher pace in the effort to strengthen national and international defence capabilities

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]