Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Behov för återuppbyggnad och utveckling även i försvarets studie

Vi har alldeles nyligen fått oss utredningen om Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov till livs. Ett underlag för försvarsinriktningsbeslut för perioden 2021–2025 presenterat av Regeringens särskilde utredare. Utöver överväganden och förslag vid en oförändrad ekonomi beskrevs en möjlig utveckling i tre prioriterade steg där ytterligare medel, inte mindre än 168 miljarder kronor, tillförs. Detta har debatterats flitigt på många håll under veckan.

Idag presenterade Försvarsmakten sin perspektivstudie, som löper 2020-2035, och även här påvisas behoven för att återuppbygga vad som nerprioriterats och för att möta en spänd omvärldsutveckling. Till år 2025 bör försvarsbudgeten ha ökat till ca 75-85 miljarder kronor och fortsätta öka till 115 miljarder kronor 2035.
I studien nämns mål som att ökad handlingsfrihet, att uthålligt kunna operera inom flera olika områden samtidigt i försvar av hela landet, gråzonshantering, fyra brigadstrukturer, 21 skyttebataljoner som avkastningsförband i Militärregionerna, ett jägarregemente, 24 ytstridsfartyg, sex ubåtar och åtta flygdivisioner med 120 Gripenplan, luftvärn med mera! Personalbehovet finns redan idag och storleken bör öka till 120 000 i en kreativ mix av både fast anställda och värnpliktiga.

I ett första steg måste nuvarande organisation ytterligare bemannas, utrustas och övas. Därefter behöver Försvarsmakten växa både i volym och med nya kompetenser för att förstärka uthålligheten”, säger kommunikationsdirektör Marcela Sylvander.

En del överraskas nog men för de som däremot, åtminstone någorlunda, hängt med i svängarna känns det rimligt. Situationen för vårt försvar under de senaste årtiondena har varit tufft där det setts som ett kostsamt särintresse och kantats av misslyckade politiska idéer och experiment (från både höger- och vänsterregeringar), stadigt minskade anslag och slutligen en värnplikt som på fullaste allvar lades i malpåse.
Vi erfar att folket förstår och kommer vara med på noterna för återuppbyggnad. Men har vi nått så långt att det är ”politiskt korrekt”? Kan det skapas gehör och rakryggat pekande med hela handen i maktens salonger? Även då det börjar dyka upp underlag som tydligt anger att åratal av ointresse kostar. Vägen till 2020, 2025 och 2035 är både lång och kort. Kommunikationsdirektör Sylwander nämnde ett första steg och det har blivit hög tid att anträda det, att påbörja marschen!


Tillväxt för ett starkare försvar – Slutredovisning av Försvarsmaktens perspektivstudie 2016-2018 (120 sid, PDF)

Perspektivstudie om hur försvaret bör utvecklas till 2035

Läs även Semper Miles: Inrikes- och utrikesläget kräver ansvar och handling och Positioner och maktutövande hand i hand med fullt ansvar? samt Viktiga ämnen i offentlighetens ljus på Rikskonferensen i Sälen

(Bilden är från ett annat tillfälle.)

– Need for billions to reconstruct and develop Swedish Armed Forces during the following 7-17 years. Will we see a political awakening?

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]