Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Marinövning Höst är igång

Just nu pågår den större Marinövning Höst 23 i Stockholms skärgård och ner över Gotska sjön. Totalt omfattas cirka 500 personer, med 18 fartyg samt landbaserade enheter.

Utöver svenska stridskrafter från Tredje och Fjärde sjöstridsflottiljen, Första ubåtsflottiljen, Stockholms amfibieregemente, Marinbasen, Helikopterflottiljen, Ledningsregementet och Kustbevakningen, medverkar Finland och Storbritannien i övningen.

Syftet är att tillsammans öva för att upptäcka olika typer av undervattenshot och bemöta med fokus på undervattensstrid som ubåtsjakt och minröjning.

Genom den här övningen får dels våra besättningar, sensor- och vapenoperatörer mängdträning, och dels träning i att lösa den här typen av uppgifter tillsammans, både i sammansatta förband och tillsammans med andra nationer, säger kommendör Anders Bäckström, chef för Fjärde sjöstridsflottiljen i ett pressmeddelande.

Marinövning Höst 23 pågår under perioden 11–18 oktober.

Försvarsmakten – Marinövning Höst 23

Försvarsmakten – Marinen

Merivoimat – Finska Marinen

Royal Navy – Brittiska Marinen

Försvarsmakten – Råd till båtfolk och skärgårdsboende

Läs även Semper Miles: Säkrar och ökar förmågan på och under ytan och Sjörörliga artilleriplattformar för amfibiebataljonerna samt Tillsammans för nya ubåtar i världsklass och Fler svenska fartygskanoner till finska marinen

(Bilden är från ett annat, tidigare tillfälle. Något beskuren bild. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten.)

– Naval Exercise Höst 23 (AUTUMN 23) is underway

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]