Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Försvarsmakten tar över för internationell övning på och kring Sälen Trysil Airport

Den alldeles nya och rejält tilltagna flygplatsen Sälen Trysil Airport, även benämnd Scandinavian Mountains Airport, ligger strategiskt uppe i Sälenfjällen och erbjuder smidig kommunikation för turismen till både Sverige och Norge, centralt ”i Skandinaviens största alpina skidområde”.
Nu växlar man upp inför vintersäsongen 21/22 med flera bolag som trafikerar till och från Stockholm Bromma, Ängelholm och Malmö, Köpenhamn och Århus, London Heathrow samt Groningen i Nederländerna.

Platsen och anläggningens beskaffenhet, bl a med en rullbana på 2 500 meter, gör den även strategisk och lämplig för militär verksamhet.

Under kommande vecka hålls en övning på och kring Scandinavian Mountains Airport omfattande över 500 soldater och personal från svenska och norska försvaret, av olika slag och specialiteter samt till stor del, som vi uppfattar det, styrkor från båda våra länders hemvärnsförband.

Flygplatschefen ser det hela mycket positivt och säger i en intervju med SVT Dalarna att man gärna är med och utgör en del av samhällsnyttan. Inget konstigt alls.

Försvarsmakten kommer att ta över driften av Sälen Trysil Airport och scenariot är att Nato under ett pågående krig behöver använda sig av flygplatsen, något vi möter inom ramen för värdlandsstöd, avtal om att ta emot och lämna stöd om det skulle behövas, i fredstid, kris eller krig.

Den militära närvaron, bl a för att säkra och spana i området ökar markant under några dygn och trafiken kommer att se lite annorlunda ut än vanligt med utländska militära transportflygplan som landar och lyfter.

Scandinavian Mountains Airport – Sälen-Trysil

Försvarsmakten

Forsvaret

Sveriges riksdag – Samförståndsavtal om värdlandsstöd

Läs även Semper Miles: Sverige, Finland och Norge i luftstrider uppe i norr och Samarbete och styrning i gråzonscenario, i Joint Protector 21 samt Kring förmågan att möta hot och kriser i en omvärld under omdaning och Tidigare reservbas kan vara på väg tillbaka inom kort

(Bilden med en landande C-17 Globemaster är en illustration från ett annat, tidigare tillfälle och sammanhang. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]