Foto: SAC Charlotte Hopkins RAF / Försvarsmakten

Samarbete och styrning i gråzonscenario, i Joint Protector 21

Det har pågått förberedelser och ”uppmarsch” sedan en tid och nu står man redo att dra igång den multinationella stabsövningen Joint Protector 21 som samlar totalt cirka 700 deltagare från JEF-länderna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige. JEF, Joint Expeditionary Force, är ett brittiskt ramverk för en multinationell snabbinsatsstyrka, som vid behov ska kunna agera självständigt inom ramen för en FN-, Nato- eller EU-insats. Bildad 2012 och som Sverige är en del av sedan 2017.

Under den aktuella övningen verkar man civilt och militärt för multinationellt samarbete med planering, ledning och samordning av gemensamma operationer i gråzonsläge, ”ett skede där olika typer av angrepp eller störningar riktas mot en stat utan att nå över tröskeln för väpnat angrepp”.

Det handlar om en framskjuten brittiskledd huvudstab grupperad vid den större övningsanläggningen i Trängslet i Dalarna, plus medverkande delar i Enköping samt på hemmaplan i respektive partnernation.

Värdlandsstöd och interoperabilitet är ledord och den svenska Försvarsmakten som leder övningen ser värdefulla erfarenheter och som starkt bidragande till att öka vår egen förmåga att leda och samordna multinationella gemensamma operationer i mark-, sjö-, luft- och cyberdomänen.

Joint Protector 21 pågår under tio dygn den 16-26 september.

Försvarsmakten – Joint Protector 21

Wikipedia – Joint Expeditionary Force

Försvarsmakten – Internationellt samarbete

Läs även Semper Miles: Stridsflygplan har fällt bomber i akut grepp mot branden och Ledningsövning på hög nivå för armén samt I hemligt underrättelsesamarbete för medvetenhet och möjliga åtgärder samt Kring cybersäkerhet och cyberförsvar för Sverige

(Bilden: ”Brittisk soldat kontrollerar tekniken.” Älvdalen -21. Något beskuren bild. Foto: SAC Charlotte Hopkins RAF / Försvarsmakten.)

– British-led JEF Exercise Joint Protector 21 on Swedish soil, with some 700 civilian and military participants from 10 nations

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]