Foto: Geralt

Kring cybersäkerhet och cyberförsvar för Sverige

Under rubriken ”När gråzon är normalläge” har man idag samlats till Cyberförsvarsdagen, en viktig årlig sammankomst arrangerad av branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen tillsammans med Försvarsmakten, Försvarets Radioanstalt och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Cyberförsvarsdagen syftar till att lyfta framtida behov och utmaningar och belysa vikten av ett väl fungerande cyberförsvar för hela samhället.” Fullbokat såklart med 230 deltagare som representerar 90 organisationer!

Var befinner vi oss? Hur ser omvärlden ut? Här avhandlas och diskuteras händelser, trender, hot, behov och möjligheter, utveckling och framtid m m rörande cybersäkerhet och cyberförsvar för Sverige. Extremt aktuellt, något som det detaljerade programmet skvallrar om med inblick i teman, ämnen, medverkande och deras tillhörigheter samt presentation av ledande företag på området som är med och gör detta möjligt:


Cyberförsvarsdagen 2020, När gråzon är normalläge – Program (PDF)

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)

Försvarsmakten

Försvarets Radioanstalt (FRA)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Läs även Semper Miles: Höjande aktiviteter och övning för IT-säkerhet och cyberförsvar och Hängivna, blivande IT-soldater sökes för ännu starkare cyberförsvar samt Centret i Estland för cyberförsvar välkomnar ännu ett medlemsland och Gemensam heldag för företag och myndigheter kring träning och simulering

(Bilden är en illustration. Foto: Geralt, PD CC0 https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]