Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Höjande aktiviteter och övning för IT-säkerhet och cyberförsvar

Vi är på väg in i oktober som sedan 2012 är officiell informationssäkerhetsmånad i EU (European Cyber Security Month). Runt om i unionen kommer det att fokuseras extra mycket på att öka medvetenheten på området med en lång rad aktiviteter.

I Sverige rullar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) igång en nationell kampanj med temat ”Tänk säkert – gör smarta saker säkra” riktad till såväl allmänheten som företag för att väcka tanken och initiera handling kring t ex hantering och användande av lösenord, kortuppgifter, meddelanden och länkar.

Den 16 oktober genomförs IT-försvarsdagen. En sluten aktivitet där Försvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarsmakten samlar kunniga, ansvariga och intresserade från flera myndigheter för presentationer och samtal/diskussion kring försvarsrelaterad cyber- och IT-säkerhet.

På tal om sluten aktivitet – det har även figurerat uppgifter om övningen Safe Cyber som ska genomföras 24-26 September av Försvarsmakten, FRA, Polisen, SÄPO samt MSB. Safe Cyber genomfördes även förra året och rapporterades efteråt av Försvarsmakten som främjande samverkan inom cyberområdet med samhällsviktiga myndigheter, företag och bolag. I övrigt är uppgifter kring denna aktivitet extremt knapphändiga. Inte konstigt kanske på grund av områdets natur och betydelse för samhälle och totalförsvar.

Oktober och informationssäkerhetsmånad alltså. Gör något för att höja nivån du också. Det finns många områden att titta till både på jobbet och i privatlivet.

European Cyber Security Month

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 (PDF)

FM Jobb & utbildning – IT-säkerhetsspecialist

Läs även Semper Miles: Nu moderniseras och växer hemliga FRA på Lovön och Hängivna, blivande IT-soldater sökes för ännu starkare cyberförsvar samt FMV utreder för ännu säkrare kommunikation och Saab lanserar nytt bolag för Cyber-säkerhet

(Bilden är från ett annat tillfälle och sammanhang. Beskuren bild. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]