Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Nya uniformerna är här och ska testas av svenska soldater

Som vi följt detta och så ser det mer eller mindre plötsligt ut som att vi går in i en helt ny tid där det här kan visas för allas ögon.

Väntan har varit utdragen och osäker och på sina håll t o m svår då spänning och förhoppning eftersom byggts upp kring nya uniformssystemet Nordic Combat Uniform (NCU), det som ska tas fram, köpas in och bli samma för alla nordiska länder utom vad gäller respektive lands mönster (där det i största hemlighet diskuterats nytt för Sverige där en variant av M90, med bl a mindre fältytor, kan komma att bli aktuell).

Hemlighetsmakeri beskriver även generellt verksamheten kring NCU som hunnit pågå ett antal år. Självklart är intresset stort från användarsidan men informationen har hittills inte varit särskilt omfattande kring vad som komma skall eller NÄR det komma skall.

Senast Nordefco kom med uppdatering och nyheter på området var 2018 (en uppskattning då de inte har någon datering på sin kommunikation till allmänheten) då man möttes kring hur erfarenheter i bl a NCU-projektet bäst ska kunna tillvaratas och användas i framtida gemensamma nordiska försvarsprojekt.

Under tidig vår 2019 publicerade Försvarsmakten en specialartikel (odaterad även den) om de svenska kamouflagemönstrens historia. Mycket intressant där avslutningen överraskade med att slå fast att man håller på med nytt mönster OCH nämner hållpunkter för NCU: ”Det kommande uniformssystemet är tänkt att testas av svenska soldater under slutet av 2019 och första halvan av 2020. Kontrakt med en leverantör ska skrivas i slutet av 2020 och första leveransen till Danmark planeras ske under 2021. Svenska soldater får vänta till 2023 innan de får lägga vantarna på de nya uniformerna.”

Korken var ur och i maj berättade FMV i sammanhanget rätt utförligt om konfiguration, materialtänk, deras och deras nordiska motsvarigheters testsituation m m. Även om kommande steg efter sommaren: ”Brukartester av ett antal olika uniformstyper inleds under det fjärde kvartalet 2019 på I 19, Lv 6, Amf 1, F 17, Träng R och K 3.”

Vi närmar oss alltså en viktig och avslöjande tid, som får ses som bekräftad och säker, milstolpen när vårt nya nordiska uniformssystem till slut kommer att sättas på hårda praktiska prov av de som ska använda det – och inte minst ögonblicket när NCU (och kanske ett nytt kamouflagemönster) för första gången kan tillåtas presenteras med fakta och bild i det öppna, för ”kvartal fyra” och ”slutet av 2019” och ”i höst” är plötsligt här!

Nordefco

Försvarsmakten – En klädsam historia

FMV – Tester av det nya nordiska uniformssystemet i höst

Läs även Semper Miles: Nya uniformer och kanske får vi nytt svenskt kamo i allafall och Nya uniformssystemet prissatt och det blir fortsatt M90 samt Kommer det att revolutionera lika stort som senast? och Nya eldhandvapen för Försvarsmakten kan vara ett faktum inom fyra-fem år

(Bilden är från ett annat, tidigare tillfälle. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten.)

– After years of silent progress, New Nordic Combat Uniform (NCU) is here for field tests to be initiated in Q4, 2019. Six Swedish regiments already named

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]