Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten

Kommer det att revolutionera lika stort som senast?

Uniformens konstruktion och färgsättning har genomgått stora förändringar. Även om man avgränsar sig till att titta på de senaste 30 åren har det hänt massor.

Fram till senare delen av 1980-talet kan man säga att ”tänket” kring soldatens klädsel och utrustning inte var utsatt för särskilt stor utveckling. Visst, det stod inte helt stilla men faktum är att vi fortfarande bar en ”insydd kavaj” med noggrant vikt halsduk under den alltid knäppta kragen och med livrem i alla lägen, från kaserngården till skarpskjutning och fältmanövrar. Den gröna m/59 byggde på föregångaren i vadmal, m/58 (och m/39-58 samt m/39), som i norr faktiskt fortsatte att användas som vinteruniform. Fram till och med 1980-talet såg våra hjältar fortfarande alltså ut lite som under andra världskriget.

Plötsligt hände något och man sneglade helt klart utomlands. Uppgiften och soldaten hamnade i fokus på ett helt nytt sätt. Funktionsmaterial gjorde entré, kamouflagemönster ersatte helgrönt och helgrått, vapenrocken blev till en fältjacka – som stängdes med dragkedja(!), regnrocken av galonväv och med ståkrage ersattes med ett modernt regnställ och stridsselen blev sedermera stridsvästsystem o s v. Förändring! Mycket av det som ansetts som komplett otänkbart blev en realitet.

Just nu befinner vi oss i en ny period av förändring, ännu ett vägskäl där allt ska bli bättre. I samarbetet Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) pågår arbetet för fullt med att ta de nordiska länderna in i framtiden med noggrant utvalda leverantörer av hårdtestad materiel. Här är ett av nyckelorden ”tillsammans” eftersom man tar centrala beställningar till sin spets i och med att vi specificerar och beställer tillsammans med våra grannar Danmark, Norge och Finland. Det ska ge inte bara nästa generation av uniformer utan även en enorm ekonomisk fördel.

Arbetet med kommande Nordic Combat Uniform System (NCU) har vi berört tidigare. Hur arbetet framskrider just nu finns inte så mycket att rapportera om. Enligt tidigare tidplan är man 2017-2018 inne i en period av försök som leder till praktiska test på trupp. Anbud kommer att presenteras kvartal fyra i år.

Det ska bli spännande att se var vi hamnar med så många hjärnor inblandade och ett idag moget och vaket tänkande utifrån soldatens faktiska behov. Att vi inte heller genomför detta på egen hand kan ge enormt mycket erfarenhetsmässigt, både nationellt och internationellt. Våra länder ser alla lite annorlunda ut och tillför underbyggda krav liksom att vi alla varit och är inblandade i utlandsmissioner med dess problemställning. Att det passerat cirka 30 år sedan M90-revolutionen tillför ytterligare en aspekt. Det finns enormt mycket att ta till sig av, och att sålla bort, vid en översyn jorden runt.

Så var det färg och mönster. Det har förekommit en del spekulation kring hur den nya uniformen kommer att färgsättas. Att de nordiska länderna inte kommer att skaffa något gemensamt mönster verkar mest troligt. Det skulle vara mycket intressant att höra hur resonemanget går i Sverige kring M90:s vara eller icke vara och i så fall vad vårt befintliga mönster har att kämpa mot. Kravbilden är att det måste passa in i hela landets terräng och klimat. Det torde diskvalificera många av de just nu populära kamouflagen, t o m det extremt populära Multicam som t ex Danmark anammat och Britterna i en egen variant? Nej, då bör vi nog snarare vända blicken åt Finland och studera deras nya M05-system (som dessutom släpptes för kommersiella marknaden hösten 2016) för inspiration att skapa något nytt.

Plötsligt hände något där kring 1987. Kan det plötsligt hända något lika revolutionerande igen?

UPPDATERAT: 
Lägesrapport, januari 2018 med inga signaler om annat än att man går raskt framåt

NORDEFCO – Uppdaterad information (PDF)

Lite snabbt om finska M05 respektive Multicam

Läs även Semper Miles: Om pågående projektet med gemensamma uniformer NCU och Heavy Metal-dragspel i väntan på nya camouflaget i natt samt Ökat bilateralt samarbete mellan Sverige och Baltikum

(Bilden är från en tidigare samövning med svenska, finska, danska och norska soldater. Danskt Multicam, med inslag av M84, samt finskt M05 i bakgrunden.)

– The Swedish, Danish, Norwegian and Finnish work for brand new Nordic Combat Uniform System (NCU) continues. Will it revolutionize as huge as when Sweden introduced the M90 system back in late 1980’s?

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]