Foto: Anna Noren/CombatCamera

Nya eldhandvapen för Försvarsmakten kan vara ett faktum inom fyra-fem år

Det här är något som intresserar stort men där få, eller egentligen inga, uppgifter om planer och fortskridande har nått fler än de direkt inblandade. Under de senaste åren har det i stort sett hetat att ”man tittar på det”. Något som inte sänkt nyfikenheten, snarare tvärt om. Arbete pågår i det fördolda – eller har det varit att spekulativt hoppas på för mycket?

Jodå, nu får det ses som bekräftat. Enligt nya uppgifter HAR studier för en ny generation eldhandvapen pågått på riktigt sedan 2014 och nu kan vi se fram emot en intensifiering av det arbetet!

I november varje år hålls Försvarsföretagsdagarna, ett slutet samarrangemang där FMV, Försvarsmakten samt branschorganisationerna SOFF och SME-D möts för läge, behov och visioner vad gäller materiel och utrustning för vårt försvar, i stort och smått och på samtliga områden.
Under vecka 13 och 14 har FMV lett uppföljningen med inte mindre än sju fördjupningsseminarier innehållande mycket intressant och vi har gjorts uppmärksamma på, och tittat närmare i, fördjupningen för delområde Armé där man noterar ålder och volymer vad gäller AK 4 och AK 5 och ser behov för en ny automatkarbin men även för en kulsprutepistol, en K-pist. Här nämns även behov för nya skarpskyttevapen, prickskyttevapen och kulsprutor.

Vad som sägs är att man nu avser gå igång på allvar och nämner en kostnadsram på 2,2 miljarder kronor och en tidplan med försöksverksamhet 2019-2023, produktion i mindre skala 2023-2025 som därefter ska gå över i bredd från 2025.

Devisen ”Armén ska bli större, starkare och modernare! Vår uppgift är att förbereda det nu!” känns mycket lovande.
Utöver att ”anskaffa ehv-system, utökade studier och försök” händer det mycket där man tar höjd för och listar särskilda satsningar för: vidmakthållande av stridsfordon, stridsvagnar och Archer, statushöjning GRG, ökad pansarvärnsförmåga med PV-robot, införande av brigadluftvärn, omsättning av artillerilokaliseringssystem Arthur, omsättning och anskaffning av hjulfordon/lastbilar, omsättning mörkermateriel, åter- och nyanskaffning samt omsättning av ammunition, anskaffning personlig skyddsutrustning och maskeringsmateriel, omsatt ledningsförmåga, anskaffning av ny lätt strategisk UAV samt materiel för övning och träning.
Presentationerna på fördjupningsseminariet tema Armé omfattar ännu inte omsättning av de äldre bandvagnssystemen (Bv206) men det ska vara ett påbörjat arbete där man ser ett behov av 1 000 fordon.

Men som sagt, vad gäller eldhandvapen kan vi alltså redan inom fyra-fem år ha produktion igång av svenska försvarets nya automatkarbiner, lite slarvigt uttryckt äntligen se ”AK 6” komma i händerna på våra soldater, och såklart K-pistens återkomst i toppmodern tappning. Två vapentyper där det erbjuds många intressanta möjligheter från flera garanterat intresserade tillverkare. Så går vi i väntans tider…

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)

The Swedish Association of Small and Medium Size Enterprises in Defense and Security (SME-D)

Försvarets materielverk (FMV)

Försvarsmakten

Läs även Semper Miles: Tystlåtet om nästa automatkarbin och Behov för återuppbyggnad och utveckling även i försvarets studie samt HK 416-karbiner till hela deras hemvärn och nya tunga kulsprutor är på väg och Nu ser det ut som 7.62 får sin revansch

(Bilden: Från Försvarsmaktsmästerskap i Dynamiskt skytte ett tidigare år. Foto: Anna Noren/CombatCamera.)

– New carbine for The Swedish Armed Forces possible in approximately 4-5 years

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]