Foto: U.S. Army Cyber Command

Centret i Estland för cyberförsvar välkomnar ännu ett medlemsland

Irland ansluter sig till Natos cyberförsvarscenter Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (NATO CCDCOE) i Estland. Ett samlande kunskapscenter och tillika tankesmedja där man bedriver forskning, utbildning och övning på området.

I slutet av förra veckan lämnade Irland in ansökan om att bli den 23:e medlemmen. Bland dessa finns våra närmaste grannar Danmark, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Tyskland och Polen.

Sverige är redan med, representerat här sedan 2015. Försvarsdepartementet: ”It-hotet är gränsöverskridande. För att kunna skydda Sverige och bidra till säkerhet i och utanför Sveriges närområde behöver Sverige utbyta erfarenheter och information med andra länder. Samarbetet med Nato Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence kommer att utgöra en viktig del av det.”
Vi är förvisso inte ett Natoland men medverkar tillsammans med Finland och Österrike som bidragande deltagare, ”Contributing Participants”.

Att även Irland nu kommer med ser man från cyberförsvarscentret som en stor tillgång med många ömsesidiga fördelar och välkomnas av chefen för verksamheten, överste Jaak Tarien.

The NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence

Försvarsmakten – Nytt centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet

Läs även Semper Miles: Höjande aktiviteter och övning för IT-säkerhet och cyberförsvar och Hängivna, blivande IT-soldater sökes för ännu starkare cyberförsvar samt Ny bataljon för säker teknik och kommunikation och Combitech växer – förvärvar majoriteten i norska Watchcom

(Bilden visar överste Jaak Tarien, chef för NATO CCDCOE, vid ett tidigare tillfälle. Foto: U.S. Army Cyber Command, Public Domain Mark 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/)

– Ireland to join NATO CCDCOE, Cyber Defence Centre in Estonia

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]