Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Gemensam heldag för företag och myndigheter kring träning och simulering

Branschorganisationen SOFF bjuder in säkerhets- och försvarsföretagen för att tillsammans med FMV, FOI och Försvarsmakten ägna en heldag åt Tränings- och simuleringsseminarium under tisdagen den 15 oktober. En fokuserad tillställning för företag och myndigheter kring ett viktigt och spännande område där man tidigare i år även arrangerade en välbesökt workshop i ämnet.

Sverige och svenska användare är allmänt familjära med simulering och vi har mycket god kompetens i landet, i mindre och större företag samt på forskningsfronten, samt röner internationellt erkännande och framgång. Då, nu och framöver.

Under dagen avhandlas ämnen som Försvarsmaktens övergripande syn på träning och simulering, utbildningskoncept, trender, nordisk samverkan, Nato på området modellering och simulering med mera.

Säkerhets- och försvarsföretagen – Om SOFF

FMV – Vår kompetens skapar försvarsförmåga

FOI – Simulering kan snart bli ett verktyg i militära insatser

Försvarsmakten – Vision: Live, Virtual & Constructive i vardagen 2026

Saab – Training & Simulation

Läs även Semper Miles: Virtuell utbildning för samtliga förband och NATO:s vetenskapspris till svensk officer samt Med kunskap och flygtimmar under rotorbladen och Förutsättningar och möjligheter för svenska försvarsmarknaden

(Bilden är från ett annat tidigare tillfälle. Nordefco på besök hos F 21 i Luleå. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten.)

– Swedish Security & Defence Industry Association SOFF arrange Training and Simulation seminar for the defence industry and authorities

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]