Foto: Gary Keen

Virtuell utbildning för samtliga förband

Den finska Försvarsmakten skapar effektivare utbildning med hjälp av utbyggd virtuell plattform. Det handlar om Virtual Battle Space (VBS), ett välkänt och erkänt system från Bohemia Interactive.

För många med erfarenheter av den civila spel- och simulatormarknaden känns miljön och tillvägagångssättet igen. Ja, det handlar om dataspel men i en mycket avancerad form och det här blir snabbt en på flera sätt både uppskattad och säker resurs.

Övningarna på dator effektiviserar utbildningens tidsanvändning, då man kan öva truppens taktiska grundfärdigheter först i den virtuella omgivningen varefter man tillämpar dem i terrängen. Man sparar också tid genom att man inte behöver förflytta sig från en plats till en annan och man kan göra betydligt fler repetitioner. Pengar sparas i de grundläggande övningarna, då man inte behöver använda fordon och ammunition.”

För övningsledaren öppnas oändliga möjligheter där i stort sett allt kan styras och mätas och då inget påverkar i den verkliga världen kan man även ge sig på att öva sådant som inte skulle vara möjligt p g a säkerhetsregler och andra normalt hindrande aspekter. En tillgång för soldaten, truppen och uppgiften.

Under 2017 ska det vara i drift hos samtliga finska truppförband samt inom gränsbevakningen, närmare bestämt på 19 orter och 1.200 datorer.


Film: VBS3 on Display at Land Forces and SimTecT 2016 (3:14 min)

Bohemia Interactive – VBS3

Läs även Semper Miles: Hela världen i 3D och Krigsspel på Armémuseum hela året samt Premiär – World of Tanks blir permanent inslag på Arsenalen

(Bilden: Delar ur finsk bordningsstyrka, Karlskrona, BALTOPS 2009. Foto: Mass Communication Specialist 1st Class Gary Keen, US Navy, CC0)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]